Hay Group: Nederlands beloningsklimaat remt groei

28 november 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ondanks het belang van innovatie en investeren in kennisontwikkeling zetten bedrijven momenteel over het algemeen een rem op dergelijke budgeten. In veel gevallen zitten ze zelfs helemaal op slot. Voor bedrijven die hiermee worstelen heeft Hay Group, een wereldwijd adviesbureau gespecialiseerd in Human Resources, een waardevol advies: kijk goed naar het beloningsklimaat. Een flexibeler beloningsbeleid kan namelijk beperkte middelen vrijmaken voor nieuwe ideeën en investeringen.

Sinds het begin van de crisis moeten Nederlandse organisaties flink bezuinigen en gaat het mes bij bedrijven ondermeer in het personeelsbestand, zijn kredietverleners terughoudend in het verstrekken van leningen en zit de investeringenmarkt grotendeels op slot. Volgens Loek Bosman, adviseur bij Hay Group, kan er meer investeringsruimte worden vrijgemaakt door anders naar het beloningsbeleid te kijken. Hij stelt dat salaris van personeel voor vrijwel ieder bedrijf het grootste kostenonderdeel is. Hij pleit voor een meer flexibele beloning, waardoor een stuk daarvan gebruikt kan worden om te investeren in innovatieve ideeën. Bosman meent dat het salaris in drie aparte elementen kan worden opgesplitst: een basissalaris, een functiebeloning en een prestatiebeloning.
 
Hay Group - Beloningsbeleid

Opsplitsing van salaris

Allereerst zou iedere werknemer een basissalaris moeten ontvangen. Op dit salaris moet het personeel hoe dan ook kunnen rekenen om hun vaste kosten mee te kunnen betalen. Het basissalaris is tevens de minimumvoorwaarde om deel uit te maken van het bedrijf. Naast het basis salaris zou er verder ook een functiebeloning moeten zijn. De werknemer ontvangt dat flexibele deel voor de functie die hij of zij bekleedt. Naarmate de functie in de loop van de tijd verandert in zwaarte en verantwoordelijkheden, zo stijgt of daalt de functiebeloning mee. Tot slot moet er ook een beloningscomponent voor uitzonderlijke prestaties die de werknemer levert. Ieder jaar zou deze opnieuw vastgesteld moeten worden.
 
Door het op bovenstaande manier opsplitsen van salaris in drie aparte elementen worden er twee van de drie salarisonderdelen flexibel gemaakt en kan er ruimte worden vrijgemaakt. Een deel van het salaris dat bijvoorbeeld in het huidige beloningsmodel automatisch afvloeit naar een pensioenregeling kan dan bijvoorbeeld alleen gelden voor het basissalaris. Op die manier zou de werknemer dan zelf kunnen bepalen of het functiebelonings- of prestatiebeloningsdeel naar collectieve pensioensopbouw gaat of dat de werknemer dit salaris direct met de belastingdienst verrekent.
 
Kortom, meer flexibiliteit in het beloningsbeleid komt het investeringsklimaat ten goede.