p2 betrokken bij Vitaal winkelgebied in Rotterdam

20 november 2013 Consultancy.nl

Met het project ‘Vitaal winkelgebied’ probeert de stadsregio Rotterdam gemeenten en ondernemers zo veel mogelijk te helpen met het vitaal houden van winkelgebieden. Wim van Veelen, adviseur bij p2 projectmanagement, is intensief betrokken bij het initiatief.

Een vitaal winkelgebied is een van belangrijkste economische pijlers van de stadsregio Rotterdam. Niet alleen levert het een directe bijdrage aan lokale werkgelegenheid, maar ook speelt het een belangrijke sociale rol in de Rotterdamse samenleving. Door de opkomst van nieuwe trends – zoals veranderend koopgedrag, online en nieuwe concurrentie – staan winkelgebieden onder druk. Om gemeenten en winkelgebieden te helpen bij het inspelen op de nieuwe realiteit heeft de stadsregio het programma ‘Vitale Winkelgebieden’ in het leven geroepen.

Het projectteam van ‘Vitale Winkelgebieden’ helpt ondernemers bij onder meer het signaleren van dreigende leegstand, het ontwikkelen van nieuwe strategische kansen, het organiseren van samenwerkingsverbanden en het fungeren als adviseur voor o.a. bestuurders en projectleiders.

p2 - Vitale winkelgebieden

Wim van Veelen, adviseur bij adviesbureau p2, is betrokken bij het project. Volgens Van Veelen loopt stadsregio Rotterdam voorop als het gaat om noodzakelijke verbeteringen aan winkelgebieden om deze weer vitaal te houden/maken, toch wordt nog veel verbeterpotentieel onbenut gelaten. “Er is veel werk aan de winkel om in opdracht van de Stadsregio Rotterdam de partijen die betrokken zijn bij de top-50 winkelgebieden in de regio te helpen om goed in te spelen op de ongekend grote dynamiek in de detailhandel”.

Conferentie Vitale Winkelgebieden
Het event ‘Vitaal winkelgebied: Hoe blijf je dat?’, dat vandaag plaatsvindt in Vlaardingen (Bristol-pand, Hoogstraat 219), richt zich op het delen van kennis en ervaring. De conferentie wordt bijgewoond door tientallen wethouders Economie van de stadsregio en hun medewerkers, centrummanagers, city-marketeers, bestuurders van winkeliersverenigingen en lokale ondernemers. Ook bij de organisatie van het event is Van Veelen nauw betrokken.

* Wim van Veelen heeft ruim dertig jaar ervaring met winkelgebieden. Zo heeft hij onder meer gewerkt voor ING Vastgoed, als manager van het vastgoedbedrijf van KPN en als directielid bij Multi Vastgoed. Ook was Van Veelen als directeur van het publiek-private Ontwikkelingsbedrijf Vathorst betrokken bij de herformulering van de detailhandelsstructuur en de realisatie van de winkelgebieden. Van Veelen is sinds begin 2012 verbonden aan p2.

Nieuws

Meer nieuws over