Deloitte: Thuisland meest winstgevend voor bouwsector

11 november 2013 Consultancy.nl

Om de afname in lokale bouwopdrachten op te vangen kiezen bouwbedrijven er vaker voor om hun heil internationaal op te zoeken. Echter, een nieuwe studie van Deloitte laat zien dat dit, tenzij het pure noodzaak is, vanuit financieel oogpunt niet persé de juiste bedrijfsstrategie is. Deloitte’s analyse concludeert dat bouwbedrijven juist in hun thuisland kunnen rekenen op significant hogere winstgevendheid, in vergelijking met internationale operaties.

Internationalisering

De trend richting meer internationalisering in de bouw sector is een geleidelijke ontwikkeling geweest in de afgelopen jaren. Zo behalen de 50 grootste bouwbedrijven van Europa*  inmiddels 56% van hun omzet buiten hun thuisland. Ter vergelijking, jaren geleden lag dit nog onder de 40%. De trend wordt met name aangewakkerd door de slechte vraag naar bouwprojecten in de Europese markte, maar ook door de beperkte grootte van de West-Europese markt en de grotere vraag van klanten naar schaal en internationale aanwezigheid. 

In het rapport ‘European Powers of Construction 2012’ probeert het adviesbureau het succes van de internationale strategy te beoordelen. De analyse toont aan dat – tenminste voor de top 20 grootste bouwbedrijven – er een negatieve relatie is tussen internationalisering en EBIT marges. “Bouwbedrijven hebben significant hogere marges in hun thuisland dan in het buitenland” schrijft Deloitte.

Deloitte - EBIT Analyse Bouwbedrijven

Deloitte concludeert dat internationalisering een belangrijke strategie blijft voor bouwbedrijven, aangezien het essentiële opbrengstmogelijkheden biedt die niet bestaan in de lokale markten. Echter, Deloitte onderstreept dat bedrijven niet blind een internationale uitbreidingsstrategie moeten blijven volgen. Vanuit winstgevendheid gezien, blijft het thuisland de diamant van de business. Het advies: bouwbedrijven zouden nauwkeurig de trade-off tussen internationale en nationale projecten moeten bekijken, niet alleen kijken naar het nieuw omzetpotentieel, maar ook naar winstgevendheid en andere marge-beïnvloedende factoren, zoals het werken in het buitenland, risico’s en culturele uitdagingen.

Diversificatie strategie?

Vorig jaar keek een soortgelijke studie van Deloitte naar de effectiviteit van een ander binnen de bouwsector veelgebruikte strategie, diversificatie. Het onderzoek liet zien dat bouwbedrijven met een hogere mate van diversificatie – zeer actief binnen andere sectoren en in andere delen van de keten – financieel beter presteren. Zie het artikel ‘Dienstverlening stuwt winst bouwbedrijven’ voor details.

* Zie het artikel ‘BAM, Heijmans en Ballast Nedam Top 50 bouwbedrijven’ voor meer informatie.

Nieuws

Meer nieuws over