Towers Watson: Managers zijn geen change leaders

14 oktober 2013 Consultancy.nl

Bijna de helft van alle grote transformaties behalen hun middellange-termijn doelstellingen niet. Kijkend naar de lange termijn is het succes van change management programma’s nog dramatischer: slechts 1 op de 4 organisaties geven aan dat ze de lange-termijn (end-state) voordelen van grote projecten realiseren. Volgens een nieuwe studie van Towers Watson, is de belangrijkste reden overduidelijk: goede managers zijn niet per definitie goede change leaders.

Het onderzoek van het wereldwijde adviesbureau – 'Change and Communication ROI Survey 2013' – toont aan dat 55% van de organisaties geloven dat hun transformaties hun aanvankelijke doelstellingen halen. Kijkend naar de definitie van transformaties, heeft dit betrekking op grootschalige initiatieven, die kunnen variëren van programma- of beleidsveranderingen, tot businesstransformaties, en fusies en overnames. Echter, slechts 25% is in staat om de positieve lijn vast te houden op de lange termijn.

Towers Watson - Change Management Initiatives

Change leaders

De consultants leggen de schuld voor het gebrek aan een doorlopend succes van change management initiatieven deels bij het onvermogen van bedrijven om managers voor te bereiden en te trainen voor hun rol als effectieve change leaders. Het onderzoek laat zien dat maar liefst 87% van bedrijven hun managers trainen in het leiden en communiceren van veranderingstrajecten, maar vanuit manager’s oogpunt vindt slechts 22% dat de training effectief was. Het adviesbureau heeft een duidelijke aanbeveling. “Managers zijn een motor voor succesvolle verandering. Om managers te laten slagen goed leiding te geven aan verandering moeten bedrijven hun managers effectiever trainen en veel beter met hen communiceren” zegt Kathryn Yates, wereldwijde leider van de Communication consultingtak van het consultancybureau.

Towers Watson - Change Leaders 1

Willen managers de kans op succesvolle transformaties verhogen dan moeten zij volgens het consultancykantoor 4 factoren goed voor ogen houden. “Om managers voor te bereiden op hun rol als succesvolle change leaders, moeten bedrijven hun focus richten op het informeren, engageren en het met vaardigheden uitrusten van hun personeel. Managers moeten begrijpen waarom mensen zich verzetten tegen verandering en erkennen dat zij ook terughoudend zouden zijn ten aanzien van verandering. Ze moeten ook zichtbaar zijn, vroeg en vaak de dialoog aangaan met hun team, en ervoor zorgen dat werknemers voelen dat zij een aandeel hebben in het succes van de organisatie” zegt Yates.

Towers Watson - Change Leaders 2

Nieuws

Meer nieuws over