Berenschot: Driedubbele vergrijzing door crisis

16 september 2013 Consultancy.nl

De piek in de vergrijzing rond 2040 valt samen met een historisch laag aantal twintigers. Dit als gevolg van de crisis op dit moment en die van begin jaren ’80.

De crisis begin jaren ’80 ging gepaard met een dip in het aantal geboorten per vrouw (het geboortecijfer). Nu 30 jaar later ligt het aantal geboorten net zo laag als destijds. Deels doordat er nu minder vrouwen van rond de dertig zijn en deels doordat die vrouwen kinderen uit- of afstellen als gevolg van de huidige crisis.

Gezien het historisch lage consumentenvertrouwen in de eerste helft van dit jaar is te verwachten dat het geboortecijfer begin volgend jaar historisch laag zal uitvallen. Dit resulteert in een dieptepunt in het aantal twintigers over dertig jaar. En dat terwijl over dertig jaar de vergrijzing haar hoogtepunt bereikt. Er zullen op dat moment in Nederland zo’n 4,6 miljoen 65-plussers zijn, waarvan ongeveer 1,5 miljoen 80-plssers.

Berenschot - Vergrijzing

De toename van zowel de 65- als 80-plussers is de dubbele vergrijzing, de dip in het aantal twintigers zorgt voor de driedubbele vergrijzing.

Juist de mensen rond de dertig die nu voor de aanwas van nieuwe kinderen kunnen zorgen, hebben het moeilijk door de crisis. Als ze al een koophuis hebben dan staat de hypotheek daarvan veelal onder water. Als ze een (groter) huis willen kopen dan krijgen ze moeilijk een lening en raken ze hun oude huis lastig kwijt. Daarbij staat de werkgelegenheid onder druk, net als de ontwikkeling in salarissen en doorgroeimogelijkheden. De inflatie is hoog, kinderopvang een kostbare aangelegenheid. Genoeg redenen om af te zien van kinderen.

De dip in het aantal twintigers in combinatie met de vergrijzing kan over dertig jaar tot problemen leiden op de arbeidsmarkt. Een probleem dat dan, zeker in de ouderenzorg, niet eenvoudig is op te lossen met migratie van personeel uit het buitenland. Deze mensen spreken immers noch de taal, noch zijn zij bekend met de Nederlandse cultuur. Twee zaken die zo belangrijk zijn voor goede zorgverlening aan kwetsbare ouderen.

Berenschot - Wine te Meerman

Lastige afweging
Het kabinet staat voor een lastige afweging: de staatschuld zo min mogelijk laten oplopen door nieuwe bezuinigingen en lastenverzwaringen of inzetten op het verzachten van de economische omstandigheden voor jonge gezinnen. De gevolgen van de beslissingen die het kabinet nu neemt, reiken via het geboortecijfer tot in de verre toekomst.

Een artikel op persoonlijke titel van Wine te Meerman, adviseur bij Berenschot.

Nieuws

Meer nieuws over