Altran: Ook overheid heeft financiele bijsluiter nodig

20 augustus 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Risicoloos rendement maken; wie wil dat nou niet? Door middel van financiële bijsluiters worden consumenten door aanbieders gewezen op de risico’s en kosten van bepaalde producten. Maar wie neemt de Nederlandse overheid in bescherming tegen het nemen van te grote risico’s?
 
Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vindt dat de Nederlandse pensioenfondsen de banken te hulp moeten schieten door te investeren in de Nederlandse hypotheekmarkt. Nederlandse banken komen namelijk  €300 miljard euro tekort voor een goede kredietverstrekking en de pensioenfondsen zouden voor een deel de hypotheekportefeuille van de banken kunnen overnemen. Uit een reactie daarop van APG en PGGM blijkt dat de pensioenfondsen alleen te hulp willen schieten als hun investering wordt gegarandeerd door de Nederlandse overheid.
 
Maar de overheidsgaranties zijn tijdens de crisis al flink gegroeid: van 42% van het BBP in 2008, naar 77% in 2011. Het aangaan van meer verplichtingen lijkt daarom niet verstandig.
 
Altran - Overheid

Banken

Basel 3 dwingt banken onder andere om meer kapitaal aan te houden. Daarnaast zorgt de economische crisis voor een hoger risico (meer faillissementen van bedrijven en betalingsproblemen bij particulieren), waardoor het aantrekken van dit kapitaal duurder en moeilijker wordt. Om toch aan hun kapitaalratio’s te voldoen, kunnen banken besluiten om minder krediet te verstrekken.

Overheid

Een goed functionerend bankensysteem is essentieel voor een groeiende economie. Wanneer de kredietverstrekking hapert ontvangen consumenten en bedrijven minder kapitaal waardoor de consumptie afneemt en de groei stagneert. Om binnen de 3%-begrotingsnorm te blijven is economische groei echter essentieel. Daarnaast is de werkloosheid voor de overheid een doorn in het oog, wat bestreden kan worden door economische groei te realiseren.

Bescherming overheid en consument

Banken hebben afgelopen jaren geprobeerd om hun kapitaalbuffers zo laag mogelijk te houden, waarmee ze het risico op omvallen moedwillig hebben vergroot. De overheid heeft laten zien hulp te bieden aan banken als het noodzakelijk is, maar de publieke steun om banken te helpen wordt minder.
 
Door gehoor te geven aan de eis van de pensioenfondsen, en de overheid de risico’s over te laten nemen van de banken, geeft de staat een verkeerd signaal af. Banken moeten nu op de blaren zitten en hun eigen problemen onder ogen zien. Dat “de motor van de Nederlandse economie” hierdoor minder te besteden krijgt is niet goed voor onze economische groei op korte termijn, maar een lagere schuldenpositie van deze consument is op lange termijn wel een voorwaarde voor een duurzame groei.
 
De overheid moet zich ook op de lange termijn richten en doet er verstandig aan om voor dit product een financiële bijsluiter op te stellen. Ze zal concluderen dat “het risico voor dit product zeer groot is”.

Egbert Simmelink - Merel Sibbes
 
Een artikel van Egbert Simmelink en Merel Sibbes, beide werkzaam als consultant bij Altran voor de marktgroep Financial Services. Binnen dit segment is Egbert actief binnen het Risk-domein waarbij hij organisaties help met het implementeren van veranderingen op het gebied van proces en organisatie. Merel is werkzaam binnen SEPA waarbij zij als projectleider werkt aan de zakelijke en particuliere klantmigratie.