Kadaster besteedt voor €100 miljoen uit aan Capgemini

22 juli 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Het Kadaster gaat de komende 6 jaar haar werkplek, kantoorautomatisering en rekencentrum dienstverlening uitbesteden aan Capgemini.

Het contract heeft een geschatte waarde van circa €100 miljoen. Daarnaast hebben de partners de mogelijkheid om de overeenkomst twee keer met 2 jaar te verlengen. Als gevolg van de outsourcing zullen zo’n 90 ICT’ers van Kadaster, als ze hun werk willen behouden, overstappen naar de de divisie Infrastructure Services van de automatiseerder.

In maart werd bekend dat het Kadaster* na een aanbesteding had gekozen voor Capgemini, dat de opdracht gegund kreeg in concurrentie met onder andere Atos, HP, KPN Corporate Market en T-Systems. Na 4 maanden van van afstemming tussen het ZBO** en het ICT adviesbureau hebben beide partijen vorige week het contract formeel ondertekend.

Betere dienstverlening

Continuïteit in dienstverlening is de belangrijkste reden voor het uitbestedingstraject. “Door uitbesteding aan een marktpartij van wie werkplekbeheer de kerncompetentie is verwacht het Kadaster de continuïteit van de dienstverlening beter te kunnen garanderen” aldus het ZBO in een persbericht. Ook verwacht het Kadaster dat het zal bijdragen aan het realiseren van kostenbesparingen en het verhogen van de ‘innovatieve slagkracht’.

Frans van den Hurk, CEO Infrastructure Services Benelux bij Capgemini, is vanzelfsprekend tevreden met de samenwerking. "Wij zijn enorm trots op het vertrouwen dat het Kadaster in Capgemini stelt. Wij kijken er naar uit om in de komende jaren samen te werken met het Kadaster aan een robuuste en efficiënte infrastructuur, zodat ruimte ontstaat om steeds te blijven innoveren en vernieuwen”.

Medewerkers

De betrokken ICT professionals van het Kadaster kunnen vrijwillig de overstap maken naar het adviesbureau. “Hierover zijn afspraken gemaakt met de vakbonden en de OR, die opgenomen zijn in het contract” zegt Dorine Burmanje, bestuursvoorzitter van het Kadaster. Dit sociaal pakket bestaat onder meer uit een terugkeergarantie en het mogen werken vanuit de locatie in Apeldoorn van Capgemini.

Mensen die bij het Kadaster willen blijven, worden boventallig verklaard. Gedurende een periode van 18 maanden wordt dan bekeken of er voor hen een andere functie gevonden kan worden.

* Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland, waaronder ook schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Ook is het Kadaster verantwoordelijk voor de rechten die daar bij horen, zoals eigendom en hypotheek.

** Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan dat een overheidstaak uitvoert. Een ZBO valt onder de Rijksoverheid maar is niet hiërarchisch ondergeschikt aan een minister, waardoor het relatief onafhankelijk kan opereren. Voorbeelden van ZBO's zijn de Kamers van Koophandel (KvK), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).