Berenschot en Oranjewoud adviseren Rijkswaterstaat

22 juli 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel

Berenschot en Oranjewoud gaan de komende drie jaar Rijkswaterstaat ondersteunen bij de voorbereidingen op een grote vervangsingsoperatie van kunstwerken langs het water. Het advies- en ingenieursbureau levert technische expertise (o.a. assetmanagement, waterbeheer) en het organisatieadviesbureau levert bestuurskundige en organisatorische expertise.

Project VONK

Rijkswaterstaat staat voor een grote opgave. Veel watersysteem kunstwerken – zoals sluizen, stuwen en waterkeringen – naderen in de komende jaren/decennia het einde van de levensduur waarop zij zijn ontworpen. Naar schatting gaat het om meer dan 600 grote kunstwerken verspreid door het hele land.
 
Berenschot en Oranjewoud adviseren Rijkswaterstaat
 
Om de mega-vervangingsoperatie in goede banen te leiden heeft RWS het project ‘VervangingsOpgave Natte Kunstwerken’ (VONK) in het leven geroepen. Doelstelling van het project is om een systematiek te ontwikkelen die de vervangingsopgave in beeld brengt en die strategische besluitvorming over deze vervangingen mogelijk maakt. Diverse strategische vraagstukken staan centraal, waaronder:
- Hoe gaan wij deze vervangingsoperatie organiseren?
- Hoe zorgen we ervoor dat hiervoor voldoende geld op de Rijksbegroting wordt gereserveerd?
- Hoe anticiperen wij op onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het klimaat?

Activiteiten

De adviesbureaus gaan allereerst een 'gevoeligheidstest' uitvoeren: een onderzoek naar een methode en de toepassing daarvan om het einde van de levensduur van de kunstwerken inzichtelijk te maken. In aansluiting op deze test ontwikkelen de partners samen met RWS een systematiek om deze opgave te programmeren, strategische keuzes te signaleren en een plek te geven in de Rijksbegroting.