IG&H helpt ABN AMRO met verbetering hypotheekproces

17 juli 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd

IG&H Consulting heeft de afgelopen maanden ABN AMRO ondersteund bij de implementatie van een nieuw advies- en aanvraagapplicatie voor hypotheken. Met als resultaat dat de financiële adviseurs van de bank, zowel op de kantoren als in de Advies- en Service Centra, efficiënter kunnen werken en klanten van een beter advies kunnen voorzien.

Provisieverbod

Begin 2012 werd bekend dat het provisieverbod zou worden ingevoerd. Per 1 januari van dit jaar moeten financiële adviseurs de advieskosten voor complexe producten zelf in rekening te brengen bij klanten. Daarvoor werden hypotheekadviseurs nog betaald door de geldverstrekker, zoals bijvoorbeeld de bank of verzekeraar. In reactie op deze verandering besloot ABN AMRO om haar hypotheekproces verder te optimaliseren. Integratie binnen de keten, een cross channel concept en een nieuw IT systeem stonden aan de basis van deze verandering. Adviesbureau IG&H Consulting werd door de bank ingehuurd om te ondersteunen bij de transitie.

IG&H helpt ABN AMRO met hypotheekproces optimalisatie

Systeem

De gecombineerde ABN AMRO – IG&H projectorganisatie begon met het opstellen van ‘requirements’ en het selecteren van een IT-partner. De keuze viel uiteindelijk op het platform WFT Solution van Tjip, een softwareleverancier voor de financiële sector. Vervolgens is binnen tijd en budget een applicatie opgeleverd en is deze voor 1 januari 2013 geïmplementeerd en uitgerold. Begin mei volgde nog een tweede release.

De nieuwe applicatie biedt de adviseurs van ABN AMRO om vanuit één omgeving alle typen hypotheekaanvragen, zowel met als zonder advies (execution only), te verwerken. Hierbij wordt het gehele proces van oriëntatie, advies, offerte tot en met het daadwerkelijk laten verwerken van de aanvraag ondersteund. Ook het adviseren van de klant over wijzigingen in zijn lopende hypotheek, inclusief het vergelijken van verschillende mogelijkheden en het analyseren van risicoscenario’s als werkloosheid en overlijden, behoort hiermee tot de mogelijkheden.

Cross channel bediening

Doordat de nieuwe applicatie sterk is geïntegreerd met de overige banksystemen levert het de bankadviseurs ook een efficiencywinst op. “Met de applicatie is de hypotheekketen vrijwel volledig geïntegreerd, hoeven adviseurs geen gegevens meer over te tikken, leiden de verschillende toetsen uitgevoerd door front-, mid- of back-office altijd tot hetzelfde resultaat en kan de adviseur alles vanuit één applicatie regelen voor de klant. Hiermee is de basis gelegd voor een volledige cross channel bediening” stelt Chris van Winden, Senior Manager bij het adviesbureau.

Paul Scholten - Chris van Winden

Volgens de opdrachtgever vanuit de bank, Paul Scholten (COO Retail & Private Banking), wordt het project inmiddels binnen de bank gezien als een best practice implementatietraject. “Door de wijze waarop dit project is opgezet, uitgevoerd en geleid, en de snelheid en beperkte budget waarmee dit geweldige resultaat is bereikt, geldt dit project echt als een voorbeeld project binnen de bank”.