Roland Berger: Efficiency levert overheid 22 mld op

15 juli 2013 Consultancy.nl

De Nederlandse overheid kan jaarlijks €17 tot €22 miljard besparen als het efficiënter te werk gaat. Dit stelt Roland Berger Strategy Consultants in het onderzoeksrapport ‘Het besparingspotentieel van productiviteitsherstel bij de overheid’. Het rapport is onlangs overhandigd aan diverse politieke partijen, waaronder de VVD, PvdA, CDA en D66. Zij hebben aangegeven serieus werk te willen maken van de resultaten uit het onderzoek.
 
In het rapport analyseren de strategie consultants de ontwikkeling van overheidsuitgaven en het besparingspotentieel. Ze concluderen dat de uitgaven aan publieke diensten de afgelopen 11 jaar fors zijn gestegen, van €185 miljard in 2000 tot €300 miljard in 2011 (zie het bericht ‘Roland Berger: Overheidsuitgaven fors gestegen’ voor meer informatie). Tegelijkertijd is de productiviteit van de publieke sector gedaald. Zo is de arbeidsproductiviteit afgenomen en zijn inkoop- en loonkosten harder gegroeid dan de inflatie. Ter vergelijking, in de private sector is de relatieve kostprijs juist afgenomen, met name door de hoge productiviteitstoename.

Roland Berger - Efficientie bij overheid

Besparingspotentieel

Volgens het strategie adviesbureau leidt de afname in productiviteit tot een groot en onnodig efficiencyverlies. “Als de overheid haar overheidstaken tegen dezelfde kostprijs zou uitvoeren als tien jaar geleden, zou er nu jaarlijks €17 miljard worden bespaard” aldus Roland Berger. En wanneer de overheid dezelfde efficiëntieslag had gemaakt als in het bedrijfsleven, dan zou de besparing zijn opgelopen tot €22 miljard per jaar.

Sturing op kostprijs

Het consultancykantoor pleit ervoor om sturing op kostprijs te verankeren binnen het systeem van de overheid. “Het gaat om het managen van de ‘fabriek’, dit moet op een goede, maar ook constructieve manier gebeuren om de productiviteit weer te herstellen" zegt de Backer, Senior Consultant bij Roland Berger. Van belang hierbij is dat een lange-termijn aanpak wordt gehanteerd, los van politiek debat: “De sturing op kostprijs moet mogelijk buiten de 4-jarige politieke cyclus worden gehouden en zou het niet mogen uitmaken welke partijen regeren”.

Nieuws

Meer nieuws over