Berenschot: Best practices fietsveiligheid gemeenten

05 juli 2013 Consultancy.nl

Adviesbureau Berenschot heeft in opdracht van Fietsberaad, het Nederlandse kenniscentrum voor fietsbeleid, best practices op het gebied van fietsveiligheid in kaart gebracht. Met de best practices kunnen ambtenaren en bestuurders aan de slag gaan binnen hun gemeente om zodoende het aantal fietsongelukken te verminderen.

Zorgelijke trend

De verkeersveiligheid van fietsers vertoont een zorgelijke trend in Nederland. Volgens de meest recente cijfers bestaat een kwart van alle verkeersdoden in Nederland uit fietsers. Van de ernstig verkeersgewonden is zelfs meer dan de helft een fietser. Nog zorgwekkender is dat er een stijgende trend zichtbaar is in het aantal ernstig verkeersgewonde fietsers.
 
Ontwikkeling aantal Verkeersdoden
 
Naar aanleiding hiervan besloot Fietsberaad om gemeenten verder te ondersteunen op het gebied van fietsveiligheid door het opstellen van best practices. Het organisatieadviesbureau werd ingeschakeld voor de inventarisatie. De bevindingen van het Berenschot projectteam – bestaande uit o.a. Monique Geerdink, Anna Lambrechtse, Eric Warners, Gilmar Pattipeilohy en Harrie Wilkens – zijn samengevat in het rapport ‘Best Practices Fietsveiligheid Nederlandse Gemeenten’.

Best practices

De best practices zijn door Berenschot in drie stappen verzameld. Ten eerste konden gemeenten via een internetenquête input geven over hun aanpak en initiatieven voor fietsveiligheid. 188 gemeenten deden mee met het onderzoek, aan de hand van alle input zijn 34 initiatieven gekenmerkt als ‘best practice’. De best practices zijn vervolgens nader bekeken door middel van diepte-interviews. Op basis van de verzamelde best practices zijn verschillende succesfactoren geïdentificeerd.
 
De analyse toont aan dat de 34 verschillende ‘succesvolle’ projecten zijn onder te verdelen in vier hoofdcategorieën:
 
Fietsveiligheid best practices
 
De best practices zijn redelijk gelijkmatig verdeeld over Nederland. Een overzicht:
 
Fietsveiligheid
 
“Het beschrijven van de best practices en succesfactoren geeft gemeenten de mogelijkheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren” aldus de consultants.

Nieuws

Meer nieuws over