Managers gebruiken steeds minder management tools

01 juli 2013 Consultancy.nl

Managers maken steeds minder gebruik van management modellen en tools. Dit concludeert Bain & Company in het rapport ‘Management Tools & Trends 2013’. Sinds 2006 is het gebruik van tools met meer dan 40% gedaald. Twee redenen liggen hieraan ten grondslag. Allereerst hanteren bedrijven ten aanzien van tools een meer bedachtzame en strategische benadering in plaats van bovenop een nieuwe tool trend te duiken. Ook worden bedrijven steeds beter in het identificeren- en meten van ROI van de diverse tools, waardoor tool portfolio’s sterk zijn geconsolideerd.
 
In 2004 gebruikten managers 16.2 tools uit de 25 modellen en tools* gepresenteerd door het strategie adviesbureau. Rond 2008 was dit gedaald naar nog maar 11,6 met name als gevolg van kostenreductie programma’s. In het laatste onderzoek daalde dit getal nog verder naar 9.2 – het laagste getal sinds Bain & Company het “Management Tools & Trends’ onderzoek startte in 1993.
 
Bain - Management Tools Usage
 
De resultaten laten ook zien dat management tools significant populairder zijn in grote bedrijven dan in kleine organisaties. Gemiddeld genomen gebruiken managers bij grote organisaties een groter scala aan tools, wat door de onderzoekers met name komt door het feit dat grotere operaties een bredere en complexere set aan analyse- en besluitvormingsmethodes nodig hebben. Budget restricties en relvantie voor de business zijn overige belangrijke redenen.

Populairste tools?

De drie populairste tools onder managers zijn ‘Strategic Planning’, ‘Customer Relationship Management’ (CRM) en ‘Employee Engagement Surveys’. Zie het bericht ‘Top 10 management modellen en tools’ voor meer informatie.

* De 25 management modellen en tools die zijn voorgelegd aan de respondenten:

Balanced Scorecard Benchmarking Big Data Analytics
Business Process Reengineering Change Management Programs Complexity Reduction
Core Competencies Customer Relationship Mgt. Customer Segmentation
Decision Rights Tools Downsizing Employee Engagement Surveys
Mergers and Acquisitions Mission and Vision Statements Open Innovation
Outsourcing Price Optimization Models Satisfaction and Loyalty Mgt.
Scenario Planning Social Media Programs Strategic Alliances
Strategic Planning Supply Chain Management Total Quality Management
Zero-based Budgeting    
 

Nieuws