Vianen vol lof over strategisch Berenschot project

24 juni 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

In de afgelopen maanden heeft gemeente Vianen een strategische toekomstvisie (‘Vianen 2025‘) opgesteld. De visie geeft inzicht in de belangrijkste doelstellingen van Vianen, richting aan de programmabegroting en op hoofdlijn invulling aan de uitvoeringsagenda. Onlangs werd de strategische toekomstvisie, ontwikkeld onder regie van Berenschot, unaniem goedgekeurd. Na goedkeuring werd de visie en de totstandkoming ervan overladen door complimenten uit de lokale politiek. 
 
Het project 'Vianen 2025’ werd in het voorjaar van 2012 gelanceerd. Na iets meer dan een jaar is het eindproduct opgeleverd. De toekomstvisie is primair gebaseerd op de kernkwaliteiten en kernwaarden van de gemeente Vianen, ondersteund door trends en andere relevante (feitelijke) informatie. Daarnaast konden grote groepen mensen bijdragen aan het proces door middel van onder andere via 11 e-debatten, een enquête (540 keer respondenten), een ideeënbus en diverse interviews. Na formulering werd de toekomstvisie vervolgens afgestemd met gemeenteraadsleden, wethouders, maatschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en het bedrijfs- en verenigingsleven.
 
Berenschot - Toekomst van Vianen
 
Complimenten
Frank Meurs van de PvdA noemde de totstandkoming van het document “professioneel en zorgvuldig”. En dat gold ook voor het document zelf. “Wat zou een politieke partij daar nog aan toe moeten voegen”. Volgens Christa Hendriksen van D66 is het heel positief dat de visie is opgesteld in samenspraak met de bewoners. “We hebben nu een idee waar we naar toe willen”. Verder hadden ook Dick den Hertog (SGP) en Harry Burggraaf (ChristenUnie) lovende woorden voor het document en voor de totstandkoming ervan.
 
Christen-democraten
Enige kritische kantekening kwam vanuit de hoek van het CDA. Bram Schoonhoven van de CDA liet weten dat 'Vianen 2025’ in zijn ogen te weinig aandacht schenkt aan de meer zachte kant van de maatschappij. Hij referert onder meer aan de gebieden mantelzorg, ouderenbeleid, onderwijs, sociaal beleid, preventie, jeugdzorg en bestrijding werkeloosheid. In een reactie liet Hans van der Werff, adviseur bij het adviesbureau en eindverantwoordelijk voor project ‘Vianen 2025’, weten dat het team niet zoveel aankon met begrippen als ‘hard en zacht’. Harde zaken, zoals wonen en toerisme, hebben volgens hem ook een zachte kant in zich. Ondanks de kritiek gingen ook de christen-democraten akkoord met de visie.