Gemeente Maastricht volgt advies Berenschot op

29 mei 2013 Consultancy.nl

Gemeente Maastricht gaat de Buurtbeheerbedrijven Maastricht (BBBM*) volledig integreren in MTB**. Momenteel is BBBM een een zelfstandig onderdeel van MTB. Aanleiding van de complete integratie is een efficiencyonderzoek door adviesbureau Berenschot, waaruit bleek dat BBBM vanuit financieel oogpunt niet langer in staat is om haar eigen broek op te houden.
 
Jaren geleden besloot de gemeente dat BBBM alleen zelfstandig zou kunnen blijven als het in staat zou zijn om kostendekkend’ te opereren. In de praktijk bleek dit echter niet haalbaar. Berenschot werd daarom tijdens het planningsproces voor de gemeentebegroting 2013 gevraagd om mogelijke toekomstscenario’s voor BBBM te onderzoeken. Het organisatieadviesbureau concludeerde dat een volledige integratie van BBBM binnen de bestaande MTB organisatie de beste oplossing zou zijn voor beide partijen. Grote bezuinigingen binnen BBBM worden hierdoor voorkomen en de gemeente, als zijnde aandeelhouder van MTB, kan de subsidies voor BBBM (circa €400.000) afbouwen.
 
Het college van B en W heeft deze week besloten om het advies van Berenschot op te volgen. In een persbericht laat gemeente Maastricht weten dat de fusie geen gevolgen zal hebben voor de dienstverlening naar klanten.
 
Gemeente Maastricht - Berenschot
 
Banen
BBBM telt momenteel 13,25 reguliere FTE (waarvan 6 productiekrachten), 75 FTE in het kader van de WSW en 20 groeibanen. De mensen in de reguliere functies worden overgeplaatst naar een andere functie binnen de MTB; met uitzondering van de 6 productiekrachten en 2 administratieve krachten. MTB gaat proberen deze mensen naar een andere baan te begeleiden. Lukt dat niet dan zal er een regeling worden getroffen.

Er zijn geen gevolgen voor het WSW-personeel. De 20 groeibanen worden als gevolg van de korting van het Rijk op deze voorziening afgebouwd.
 
* BBBM levert dienstverlening aan diverse organisaties en de inwoners van Maastricht op wijkniveau. Voorbeelden zijn het bieden van klusdiensten, hulp bij verhuizingen, grof vuil verwijdering en onderhoud van openbare ruimten en particuliere tuinen.
 
** MTB voert voor de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Daarnaast bemiddelt MTB mensen vanuit diverse sociale regelingen naar arbeid.

Nieuws

Meer nieuws over