BMC: 42% gemeenten niet klaar voor Participatiewet

27 mei 2013 Consultancy.nl

42% van de gemeenten is nog onvoldoende voorbereid op de Participatiewet. Dit blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau BMC onder 43 Nederlandse gemeenten.
 
Participatiewet
De participatiewet heeft de doelstelling om gedeeltelijk arbeidsongeschikten en mensen met een bijstandsuitkering te ondersteunen bij de re-integratie. Idealiter leidt dit tot een reguliere baan, maar als dat (nog) niet mogelijk is, dan voorziet de wet ook in andere vormen van participatie op de arbeidsmarkt. De participatiewet zou volgens het Regeerakkoord per 1 januari 2014 wordt ingevoerd, maar die datum is als gevolg van het sociaal akoord niet langer haalbaar. De wet treedt volgens de meest recente plannen per 1 januari 2015 in werking.
 
Voorbereiding
Uit het onderzoek van het organisatieadviesbureau blijkt dat ongeveer 60% van de gemeenten het duidelijk vindt wat de komende jaren van hen wordt verwacht. Zij kennen de kaders van de nieuwe participatiewet. Toch zijn niet alle gemeenten volledig voorbereid. 42% van de gemeenten zegt nog onvoldoende voorbereid te zijn op (onderdelen van) de Participatiewet. Bijna een kwart, namelijk 23%, heeft geen duidelijk antwoord op de eigen ‘readiness’.

BMC - Participatiewet
 
Ongeveer de helft van de gemeenten heeft behoefte aan meer ondersteuning van het Rijk, met name aan deskundigheidsbevordering en ondersteuning bij de beleidsvoorbereiding.
 
Matching
Verder constateren de publieke sector consultants dat een groot gedeelte van de gemeenten vraagtekens heeft bij de capaciteiten van de eigen medewerkers. Slechts 42% acht de eigen medewerkers goed in staat om de doelgroep van de participatiewet bij werkgevers onder de aandacht te brengen. Dit heeft met name betrekking op accountmanagers, die de taak hebben om mensen met een moeizame toegang tot de arbeidsmarkt onder de aandacht te brengen van werkgevers. “Sommige accountmanagers denken pro-actief mee met de werkgevers en zijn goed in staat om vraaggericht te acteren. Anderen werken vooral aanbodgericht en zijn daarmee niet de goede intermediairs voor de doelgroep om hen aan het werk te helpen bij een passende werkgever” aldus het adviesbureau.

Nieuws