p2 betrokken bij Ruimte voor de Waal Nijmegen

12 april 2013 Consultancy.nl

De Nederlandse overheid is al jaren bezig met het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Op meer dan 30 plekken in Nederland krijgen rivieren meer ruimte, door onder andere dijken te versterken of verleggen, ontpoldering of het verdiepen van de rivierbodem. Het programma, genaamd ‘Ruimte voor de Rivier’, heeft een budget van circa €2,3 miljard en moet rond 2016 worden voltooid.
 
Ruimte voor de Waal Nijmegen
Een van de 30 deelprojecten is ‘Ruimte voor de Waal Nijmegen’. De rivier De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier als een flessenhals. Het winterbed is ter plaatse maar 350 meter breed, op andere vergelijkbare plekken is dat gemiddeld 1.000 meter. Met als dat de rivier bij hoogwater het water onvoldoende kan verwerken. Om dit op te lossen wordt bij Lent-Nijmegen de dijk verlegd en een nevengeul gegraven. Hierdoor ontstaat een een eiland in de Waal, dat daarnaast ook gebruikt gaat worden voor onder meer wonen en recreatie.
 
p2 - Ruimte voor de Waal Nijmegen
 
Kosten voor het project zijn €351 miljoen. In augustus 2016 moet het project gereed zijn.
 
Projectmanagement specialist p2 betrokken
Begin dit jaar is in Nijmegen, onder toeziend oog van minister Schultz van Haegen, het startsein gegeven voor het project. Adviesbureau p2 is betrokken bij het project: Karsten Schipperheijn maakt als omgevingsmanager deel uit van het MT en is verantwoordelijk voor de publiekscommunicatie.

Nieuws