Bisnez bepleit positieve control onder toezichthouders

03 april 2013 Consultancy.nl

Toezichthouders bij diverse instellingen en bedrijven komen de laatste maanden regelmatig negatief in het nieuws. Er is sprake van falend toezicht bij bijvoorbeeld Amarantis, Vestia, Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Laurentius en SNS Reaal. Vrijwel iedere branche lijkt tegenwoordig te kampen met schandalen door slecht bestuur en/of toezicht.
 
Toezichthouders hebben in de eerste plaats een controlerende taak. Echter, er wordt teveel gestuurd op zogenaamde ‘negatieve control’, zoals het vastleggen van regels en wetgeving, branche-eigen codes, performance dashboards, en verplichte risico analyses. Volgens Peter-Willem van Lindenberg van adviesbureau Bisnez Management moeten toezichthouders hun taken professionaliseren en zich juist toeleggen op ‘positieve control’: inspiratie, vertrouwen, gezamenlijke verantwoordelijkheid en alertheid. Door zo’n vernieuwde aanpak kunnen schandalen in de toekomst voorkomen worden.
 
De transitie van negatieve- naar positieve control heeft drie gevolgen voor toezichthouders.

Bisnez Management - Van negatieve control naar positieve control
 
Mede-verantwoordelijkheid
Momenteel worden toezicht en bestuur nog altijd strict gescheiden volgens het Rijnland model. Echter, door de toenemende mate van verandering en complexiteit is een aanpassing van dit model nodig. Het bestuur zou samen met de toezichthouder verantwoordelijk moeten worden voor de beleidskeuzes. Dit zijn echter strategische keuzes die zowel het bestuur als de toezichthouder goed moeten doorgronden. Toezichthouders moeten door bestuurders meer worden betrokken bij strategische besluitvorming en toezichthouders moeten op hun beurt meer tijd vrijmaken om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur.
 
Dit beslaat volgens de Bisnez Management adviseur vooral de beleidsmatige vraagstukken. Toezichthouders moeten nog steeds de juiste afstand bewaren als het gaat om de uitvoering van beleid en een kritische blik naar het bestuur blijven houden.
 
Challengen
De vernieuwde aanpak, die hard nodig is, zorgt ervoor dat toezichthouders  het bestuur kunnen challengen: tegengas geven, inspireren en doorvragen. Zo blijft het bestuur scherp en kan de toezichthouder tijdig aan de bel trekken en niet pas als het te laat is.
 
Benaderbaar zijn
Als laatste punt moet de toezichthouder benaderbaar zijn. Achteraf optreden als klokkenluider is ‘negatieve control’. Een professionele toezichthouder daarentegen luistert goed naar wat er leeft binnen het bedrijf en zorgt dat zij voor iedereen binnen de organisatie bereikbaar is.

Nieuws

Meer nieuws over