Berenschot aan wieg platform petrochemische industrie

01 maart 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Diverse bedrijven en instellingen hebben het ‘Platform voor Industriële Incidentbestrijding’ opgericht. De stichting heeft de doelstelling om de bestrijding van grootschalige en complexe incidenten te verbeteren. Organisatieadviesbureau Berenschot stond aan de wieg van de oprichting van het platform waaraan twee jaar is gewerkt. 

In het ‘Platform voor Industriële Incidentbestrijding’ werken diverse publieke samenwerking en de petrochemische industrie samen met de brandweer. Een van de pijlers is het bestrijden van incidenten met het modernste materieel. Daartoe hebben de partners een ‘pool' van materieel gevormd. Hierdoor kunnen de partners incidenten efficiënter bestrijden, door bijvoorbeeld het delen van materieel. Ook levert het een kostenbesparing doordat niet langer alles in huis hoeven te hebben. 

De leden hebben afgesproken dat ze uit het oogpunt van risicobeheersing en op grond van publiekrechtelijke verplichtingen voldoende capaciteit hebben voor de bestrijding van incidenten op hun complexen. Ook hebben ze afspraken gemaakt op het gebied van organisatie en personeel. 

Deelnemers ‘Platform voor Industriële Incidentbestrijding’

Deelnemers zijn de publieke samenwerking tussen de brandweer Amsterdam Amstelland, Brandweer Kennemerland en zes grote olieterminals in het Westpoort-gebied in Amsterdam en Schiphol onder de naam Amsterdam IJmond Mutual Aid (AYMA).Verder behoren tot de deelnemers: De Gezamenlijke Brandweer (samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam en circa 60 bedrijven in het haven- en industriegebied van die gemeente), Chemelot/Sitech in Geleen, Dow Benelux BV in Terneuzen, DCMR in Rotterdam Rijnmond en de landelijk opererende organisaties Argos Energies, Shell Nederland, Platform Transportveiligheid en Akzo Nobel.