Berenschot: Productiviteit levert zorg miljoenen op

19 maart 2013 Consultancy.nl

Een geringe verhoging van de arbeidsproductiviteit levert de gemiddelde zorgaanbieder miljoenen euro’s op. Dat blijkt uit de Benchmark Care 2012 van Berenschot.
 
In tijden van bezuinigingen zoeken veel zorgaanbieders hun heil in het reduceren van overheadkosten. Het primaire zorgproces proberen ze zo veel mogelijk te ontzien. Onderzoek van het adviesbureau laat echter zien dat ook hier een aanzienlijk verbeterpotentieel zit. Verhoging van de productiviteit met 5% ligt voor een gemiddelde zorgaanbieder binnen handbereik en levert miljoenen euro’s op.
 
Productiviteit kan omhoog
Als maat voor de productiviteit heeft Berenschot voor 143 zorgaanbieders in de care, die in de periode 2010-2012 hebben deelgenomen aan de Benchmark Care, de totale opbrengsten gedeeld door de kosten van het personeel in het primaire zorgproces (zorg- en hotelfuncties). De uitkomsten (zie figuur) laten zien dat bij alle 143 zorgaanbieders tegenover elke euro aan personeelskosten, gemiddeld €2,36 aan opbrengsten staan. De verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) blijft met 2,27 iets achter bij het care-gemiddelde. De gehandicaptenzorg (GHZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) scoren met respectievelijk 2,40 en 2,41 iets boven het gemiddelde.
 
Berenschot Zorg Benchmark
 
Voor gemiddelde zorgaanbieders valt er een wereld te winnen als zij de productiviteit verhogen naar het niveau van het hoogste kwart. Bij deze zorgaanbieders levert elke euro gemiddeld 2,49 op. Dat is 5,6% meer dan de gemiddelde opbrengst. Berenschot kiest bewust voor een spiegeling aan het hoogste kwart van de organisaties, want dat is een haalbaar doel voor gemiddelde zorgaanbieders. Een vergelijking met de koplopers zou de lat te hoog leggen.
 
Meer opbrengsten of minder FTE’s
Productiviteitswinst is te vertalen in meer opbrengsten of minder FTE’s. De gemiddelde VVT-instelling in de Benchmark Care heeft 1.322 FTE in het primaire proces. De gemiddelde opbrengst per FTE bedraagt 82.561 per jaar. Een verhoging van de productiviteit met 5% betekent dat de opbrengsten met ruim 5 miljoen stijgen bij een gelijkblijvende formatie. Als de zorgaanbieder kiest voor een gelijkblijvende omzet, zijn daar 63 FTE minder voor nodig in het primaire proces. Dit betekent alleen al voor de salarislasten een besparing van 2,6 miljoen. Hierin is nog geen rekening gehouden met overhead-kosten die mee kunnen dalen. Voor de GGZ en de GHZ zien we vergelijkbare resultaten.
 
Inzicht is nodig
Om de productiviteit te verhogen en te bepalen wat een reële productiviteitsnorm is, is inzicht nodig in de besteding van de niet-productieve tijd (overleg, bijscholing, verzuim). Waaraan wordt die precies  besteed en in hoeverre kan dit worden verminderd? Van belang is vervolgens om de productieve tijd declarabel te benutten. Een methode om deze vragen te beantwoorden is Lean Six Sigma. Bij deze methode bedenken medewerkers in het primaire proces de verbeteringen. Zij identificeren knelpunten en verspilling in hun eigen werkpraktijk. Dat zijn zaken die niet bijdragen aan de primaire doelstelling: het leveren van goede zorg, voor een goede prijs op het goede moment.  
 
Een artikel van Marvin Hanekamp, Managing Consultant bij organisatieadviesbureau Berenschot. 

Nieuws

Meer nieuws over