Mercer: Bedrijven verhogen talentmanagement budget

13 maart 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ondanks de crisis investeren veel bedrijven nog in talentmanagement. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Talent Barometer Survey 2013’ van adviesbureau Mercer. Drie van de vijf bedrijven heeft de afgelopen jaren het budget voor hun talent zelfs verhoogd.
 
Het onderzoek van Mercer onderzocht verschillende talentmanagement vraagstukken onder 1.260 grote bedrijven over de hele wereld. Ook keek ‘De Talent Barometer’ naar het effect van opleiding, gezondheid, welzijn en ervaring op succesvol personeelsbeleid.
 
Meer investeren in talent
De consultants concluderen opvallend dat bedrijven ondanks de aanhoudende crisis en druk op kostenbesparingen juist meer geld hebben vrijgemaakt voor het ontwikkelen van talent. In 60% van de gevalen is het budget verhoogd, en in 29% van de gevallen is het gelijk gebleven.
 
Mercer - Talentmanagement Budget
 
De belangrijkste oorzaak voor de stijgende budgeten ligt volgens het HR adviesbureau in de toegenomen ‘war for talent’. “Het gebrek aan goed opgeleid talent verontrust bedrijven” zegt Anne Schult, consultant bij Mercer.
 
Kijkend naar de verschillende deelgebieden binnen talentmanagement, dan scoren veel bedrijven sterk op performance management: 80% voert jaarlijks of halfjaarlijks talentevaluaties uit. Punten waar organisaties minder goed op scoren zijn onder andere het in kaart brengen van vraag en aanbod van talent (resource planning), strategische opvolgingsplanningen en het ontwikkelen van programma’s voor HIPO’s.
 
Effectiviteit?
Ondanks het feit dat budgeten wereldwijd stijgen, wordt de effectiviteit van talentmanagement-programma’s vaak ter discussie gesteld. Zo vindt slechts 24% talentonwikkeling een “effectieve investering”. De ruime meerderheid (62%) is van mening dat dergelijke programma’s “enigszins effectief” zijn doordat niet alle beoogde doelstellingen worden behaald.

Mercer - Talentmanagement Effectiviteit