Intelligence Group: 82% sollicitanten meteen afgewezen

28 februari 2013 Consultancy.nl

Eén kwart van sollicitanten ontvangt nooit een reactie op hun sollicitatie. Wanneer ze die vol goede moed wel krijgen, dan wordt 82% van baanzoekenden meteen afgewezen. En het wordt het er niet beter op voor de pechvogels onder sollicitanten: in driekwart van de gevallen bevat het slechte nieuws geen inhoudelijke feedback. Deze schrikbarende cijfers komen uit onderzoek van Intelligence Group, een onderzoek- en adviesbureau gespecialiseerd in HR en de arbeidsmarkt.

De resultaten zijn gebaseerd op onderzoek onder sollicitanten van 30 Nederlandse werkgevers.

Reactie
Een kwart van de sollicitanten heeft geen reactie van de werkgever ontvangen. Twee weken na hun sollicitatie is voor hen nog niet bekend of deze is ontvangen en in het proces is meegenomen. Iets meer dan de helft van de sollicitanten (58%) heeft naast een ontvangstbevestiging, een inhoudelijke reactie ontvangen.

Intelligence Group - Arbeidsmarkt

Afwijzing
Weinig verrassend in een tijd van een ruimere arbeidsmarkt en hogere werkloosheid: de meeste sollicitanten – die wel een reactie krijgen – ontvangen direct een afwijzing (82%). Ondanks dat werkgevers steeds vaker dit slechte nieuws moeten mededelen, kunnen zij er een positieve boodschap in verwerken: de afgewezen sollicitant iets meegeven. Slechts weinig werkgevers schenken aandacht aan inhoudelijke feedback (26%) en tips voor verbetering (7%).

Verbeteren van ‘Candidate Experience’
Intelligence Group ziet verschillende verbeterpunten voor werkgevers om de ‘Candidate Experience’ te verbeteren. Zo kunnen ze het recruitment- en communicatieproces met sollicitanten verbeteren, bijvoorbeeld door meer te automatiseren en de status van procedures beter bij te houden. Ook adviseert het onderzoeksbureau om (afgewezen) sollicitanten te bekijken als ‘ambassadeurs’.

“Het geven van een reactie – ook al is het een afwijzing – draagt positief bij aan het beeld dat sollicitanten hebben van de werkgever. En dat geldt in sterke mate ook voor de wijze van afwijzing: inhoudelijke feedback en persoonlijke tips voor verbetering vergroten de kans dat de werkgever met een (ruim) voldoende wordt beoordeeld en geadviseerd aan familie en vrienden” zegt onderzoeker Véronique Oonk. “Het kan het verschil zijn tussen een dikke onvoldoende (een 4 of lager) of een 7 of hoger” voegt ze toe. 

Nieuws

Meer nieuws over