Berenschot: Financiele crisis verlamt strategievorming

19 februari 2013 Consultancy.nl

Nederlandse bestuurders en topmanagers hebben de grootste moeite om de juiste strategische keuzes te maken. Dit komt met name omdat zij geen duidelijk beeld van de toekomst hebben. Mede daardoor houden zij zich vast aan het bekende en durven ze niet te innoveren naar een nieuwe koers. Dat blijkt uit het ‘Berenschot Strategy Trends Onderzoek 2013’ waaraan 331 ondernemers, bestuurders en (top)managers uit het Nederlandse bedrijfsleven deelnamen.
 
Strategievorming
Het grootste struikelblok bij het bepalen van de strategie is (net als in 2012) de aanhoudende onzekerheid: 32% van de ondervraagden heeft hier last van. Met als gevolg dat in de boardrooms in onvoldoende mate wezenlijke keuzes worden gemaakt (25%) en dat bedrijven vasthouden aan het bekende (31%).

Berenschot - Strategische Uitdagingen 1
 
Hendrik Jan Kaal, Senior Managing Consultant bij Berenschot: "Het zoeken naar nieuwe businessmodellen is nu al drie jaar de belangrijkste uitdaging voor bedrijven. De ene keer concentreren zij zich op bijvoorbeeld de interne bedrijfsvoering. De andere keer op het fenomeen klantfocus. Men wisselt dus regelmatig van invalshoek en aanpak. Mede daardoor komen veel bedrijven er niet uit”.
 
Strategierealisatie
Uit het onderzoek van het adviesbureau komt ook naar voren dat bedrijven veel moeite hebben met de realisatie van hun strategie. Meest genoemde barrière is de grote operationele druk (38%), gevolgd door beschikbaarheid van de benodigde capaciteit/middelen (35%). Opvallend is dat de respondenten ook relatief kritisch zijn over de competenties binnen hun eigen onderneming (33%) en de leiderschapskwaliteiten van het management (33%).

Berenschot - Strategische Uitdagingen 2

Nieuws

Meer nieuws over