SKP: Helft bedrijven genoodzaakt prijzen te verlagen

11 februari 2013 Consultancy.nl

Meer dan de helft (59%) van bedrijven wereldwijd wordt genoodzaakt om de prijzen van hun producten en diensten te verlagen. Door de aanhoudende economische malaise ondervinden ze veel last van toegenomen concurrentie op prijs en prijsbewustzijn vanuit klanten. Een kleine groep bedrijven (19%), firma’s met een sterk merk, bevindt zich een een dusdanig sterke positie dat ze de dans kunnen ontspringen. Dit blijkt uit de ‘Global Pricing Study 2012’ van Simon-Kucher & Partners (SKP), een strategie adviesbureau gespecialiseerd in sales & marketing.
 
Prijsdruk
Meer dan 80% van de bedrijven ondervindt momenteel druk op hun prijzen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn toegenomen concurrentie en prijsbewustzijn - in tijden van crisis neemt het belang van prijs in het aankoopgedrag van consumenten flink toe, met name op de dagelijkse behoeftes. Bedrijven reageren verschillend op de toegenomen prijsdruk. Tweederde is van mening dat ze hun ‘revenue model’ moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden, terwijl eenderde blijft vasthouden aan hun bestaand omzetmodel. Volgens Onno Oldeman, Managing Partner van Simon-Kucher & Partners Nederland, is een reactieve houding onverstandig. “In de pricing ‘comfort zone’ blijven is niet langer een optie voor de C-level managers in het huidige economische klimaat”.
 
SKP - Pricing & Revenue Model
 
Prijsverlaging
Wanneer bedrijven ervoor kiezen om hun omzetmodel aan te passen, dat kiezen ze in de meeste gevallen voor een prijsverlaging. Uit het onderzoek komt naar voren dat 59% van de bedrijven zich momenteel bevindt in een ‘neerwaartse prijsspiraal’, waardoor ze min of meer genoodzaakt zijn om prijzen te verlagen. In bijna 90% van de gevallen ligt de oorzaak volgens de respondenten bij concurrenten.
 
SKP - Prijsverlaging
 
Prijsverhoging
De consultants benadrukken in hun studie dat het in sommige gevallen lucratiever kan zijn om juist een prijsverhoging door te voeren. Zo heeft bijna 70% van de bedrijven die hun prijzen hebben verhoogd de winstgevendheid zien verbeteren als gevolg daarvan. “Elk beetje extra marge dat je kunt krijgen door een prijsverhoging is waardevol in deze moeilijke tijden” zegt Hong-May Cheng, sinds begin dit jaar ook partner bij SKP.
 
SKP - Prijsverhoging
 
 

Nieuws

Meer nieuws over