Bisnez: TCO model en ABC geeft inzicht in ICT kosten

10 februari 2010 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Organisaties hebben in veel gevallen te weinig inzicht in ICT kosten. Peter Noordam en Barry Derksen, adviseurs bij Bisnez Management, leggen in dit artikel uit hoe bedrijven het kostenbegrip ‘total cost of ownership’ kunnen gebruiken om de werkelijke kosten van ICT zichtbaar te maken.
 
Total cost of ownership
Total cost of ownership is een kostenbegrip dat in toenemende mate binnen de ICT wordt gebruikt om de totale kosten aan te geven van het bezitten van het bedrijfsmiddel ICT. Met de totale kosten wordt bedoeld het geheel van zichtbare en onzichtbare kosten, dus de aanschaf, maar vooral ook de beheerkosten. De zichtbare kosten zijn veelal de initiële kosten, zoals de aanschaf van de hard- en software en de projectkosten voor realisatie en implementatie. De onzichtbare kosten zijn vaak de proceskosten die binnen de beheerprocessen zitten.
 
Een grafische weergave van een TCO-model:
 
Bisnez - Total Cost of Ownership (TCO)
 
Juist in de beheerprocessen zitten vaak verborgen kosten. Het is daarom raadzaam om heel goed te kijken naar de activiteiten die per beheerobject ontplooid worden op alle vlakken van beheer. Het inzoomen op een redelijk detailniveau is hierbij zowel wenselijk als lastig. Hoe beter de kosten transparant kunnen worden gemaakt, des te beter kan de TCO worden bepaald.
 
Activity-based costing
Een goede manier om kosteninzicht te bereiken is door gebruik te maken van activity-based costing (ABC). De figuur hieronder geeft een grafische abstractie weer van de kostenopbouw in de ICT-organisatie. Hierin is de opbouw te zien vanuit de kostenelementen of kostendragers naar een uitsplitsing tussen directe kosten, indirecte kosten die in iedere geboden dienst bijdragen en indirecte kosten die niet in iedere dienst bijdragen. Hiermee kunnen de kostenopbouw en dus de kostprijs van een dienst worden bepaald. Het totaal aan diensten is het totaal aan ICT-servicekosten.
 
Bisnez - Activity Based Costing
 
Dit artikel is gebaseerd op het onlangs verschenen boek ‘ICT-beheer en outsourcing. De weg van zorgvuldig ICT-beheer en de mogelijkheden van outsourcing hierbinnen’ van de hand van Peter Noordam en Barry Derksen.