Sensus-methode verbetert processen Kooyman Curacao

21 juni 2010 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vanaf september 2009 is adviesbureau Sensus-methode actief op de Nederlandse Antillen en Aruba. Meer specifiek bij Kooyman waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op Curaçao. Kooyman is de grootste bouwmarkt in dit gebied met 7 vestigingen op de verschillende eilanden, van Curaçao en Aruba tot Bonaire en Sint Maarten. Zij zijn daarbij de grootste leverancier van bouwmaterialen en aanverwante artikelen voor zowel aannemers als ook de individuele doe-het-zelver.

Het project dat wordt begeleid door een consultant van de Sensus-methode, vindt zijn oorsprong in de wens vanuit Kooyman om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en hiermee een kwaliteitslag te maken in de bedrijfsvoering. Daarnaast heeft Kooyman behoefte aan een Corporate Manual waarin uitvoerig wordt ingegaan op de werkwijzen van de verschillende medewerkers, van hoog tot laag in de organisatie. 

Kooyman heeft een projectleider, Marc Woesthuis, aangesteld die gedurende twee jaar deze kwaliteitslag intern zal aansturen en ervoor zal zorgdragen dat de Corporate Manual wordt geïmplementeerd in de organisatie. 

Om het een en ander in goede banen te leiden, heeft Marc Woesthuis namens Kooyman de Sensus-methode uit Maarssen benaderd om een aantal handreikingen te bieden die de kwaliteitslag en de implementatie vergemakkelijken. Met de kennis en kunde van het adviesbureau zijn zij samen met Marc Woesthuis aan de slag gegaan! 

Begeleidingstraject
“De Sensus-methode heeft tot nu toe veel voor ons betekend”, aldus Marc Woesthuis. “Allereerst heeft de consultant ervoor gezorgd dat het MT, de vooraf geselecteerde medewerkers en ik in de rol van de projectleider, zijn getraind in de Sensus-methode. Hiervan is gebleken dat dit het vertrouwde fundament is om met procesgericht denken en werken aan de slag te gaan. In de training zijn de elementen van de Sensus-methode behandeld; de eenvoud van het gebruik van de Sensus-iconen bij de interviewtechniek, waardoor draagvlak wordt gecreëerd en de gebruiksvriendelijke toepassingen en mogelijkheden van de Sensus-software.” 

“Na de training is er een zorgvuldige planning gemaakt, waarin we samen met de Sensus consultant de projectbetrokkenen in een kort tijdsbestek met ‘de Sensus-methode in praktijk’ vertrouwd hebben gemaakt. Dit betekent concreet dat het MT de aftrap heeft gegeven door middel van het goedkeuren van het proceshuis, oftewel het definiëren van de hoofdprocessen en de daarbij behorende processen. Daarna zijn wij enthousiast aan de slag gegaan met het beschrijven van de geselecteerde processen middels de Sensus interviewtechniek. Met de opgedane kennis zijn we vervolgens zelfstandig verder gegaan.” 

“Om de continuïteit van het traject te waarborgen, heeft de consultant van de Sensus-methode in januari 2010 wederom een bezoek gebracht aan Kooyman om de gedane verrichtingen te evalueren en te reviewen. Naar aanleiding van het bezoek kan geconcludeerd worden dat Kooyman goed op schema ligt en dat er nog steeds met veel enthousiasme wordt gewerkt aan de processen. Dat is natuurlijk altijd goed nieuws!” vertelt Marc. 

Toekomst
“We hebben afgesproken dat het bij dit ene bezoek niet zal blijven. Het blijkt belangrijk en nuttig te zijn om eens in de zoveel tijd de expertise van de consultant van Sensus in huis te halen. In de toekomst hebben we daarom nog een aantal bezoeken gepland waarbij we enerzijds de ontwikkelingen blijven evalueren en daar waar nodig bijsturen en anderzijds zullen voortborduren op de beschreven processen om deze uiteindelijk te kunnen optimaliseren.” 

“De samenwerking tussen mij als projectleider, het MT en medewerkers van Kooyman en de consultant van de Sensus-methode kan kort samengevat worden als prettig! We hopen in de toekomst deze plezierige samenwerking voort te kunnen zetten!”