Versobering expatregeling leidt tot 15% minder kennismigranten

24 juni 2024 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De expatregeling, een cruciaal instrument voor het aantrekken van buitenlands talent, ligt onder vuur door recente versoberingsmaatregelen. Onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer, laat zien dat deze aanpassing aanzienlijke gevolgen heeft voor de instroom van kennismigranten.

De expatregeling biedt buitenlandse werknemers de mogelijkheid om de eerste vijf jaar geen belasting te betalen over 30% van hun inkomen. Dit aanbod speelt een belangrijke rol in de keuze van buitenlandse professionals om zich in Nederland te vestigen.

Sinds dit jaar is de regeling aangescherpt. De belastingkorting wordt nu na twintig maanden steeds met 10 procentpunt verlaagd. SEO schat dat deze wijziging leidt tot een daling van 10-15% in de instroom van kennismigranten. Zonder de regeling zou de instroom zelfs met 40% verminderen, zo blijkt uit de analyse.

Versobering expatregeling leidt tot 15% minder kennismigranten

Dit baart bedrijven zorgen, aangezien de regeling volgens hen een ‘duidelijk onderdeel’ is van de afweging voor kennismigranten om naar Nederland te komen. Zo hebben grote spelers als ASML en Picnic veelvuldig van deze regeling geprofiteerd, die voor hen een essentieel onderdeel vormde binnen hun strategie om talent aan te trekken.

Afweging kosten en baten

Tegenstanders van de regeling pleiten voor het afschaffen ervan, onder meer vanwege de hoge kosten voor onze schatkist. Zo kwamen de kosten voor de regeling in 2022 uit op €1 miljard.

SEO wijst echter op de positieve economische impact en merkt de regeling bovendien aan als ‘doelmatig’. Zo vielen de opbrengsten van de regeling tussen 2016 en 2022 gemiddeld bijna 130 miljoen per jaar hoger uit dan de kosten. Ook wijzen ze erop dat het afbouwen van de regeling zorgt voor minder netto-opbrengsten, als gevolg van de lagere belastinginkomsten vanuit kennismigranten.

Het is overigens niet de eerste keer dat de regeling is versoberd. Dit gebeurde ook al in 2019, toen de looptijd werd ingekort. Dit resulteerde toen in hogere administratieve lasten en meer werkdruk bij de Belastingdienst. SEO verwacht dat de huidige versobering zal leiden tot meer aanvragen voor de alternatieve extraterritoriale kostenregeling, wat opnieuw de administratieve lasten zal verhogen.

Reacties uit de sector

Werkgevers in de technieksector, vertegenwoordigd door de FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie), benadrukken dat de regeling ‘zeer doeltreffend’ is en essentieel voor het vestigingsklimaat. Ze roepen de overheid dan ook op om de expatregeling in haar oude vorm te herstellen om de aantrekkelijkheid van Nederland als bestemming voor buitenlands talent te waarborgen.