Roland Berger: organisatie Belgisch spoor onhoudbaar

11 april 2012 Consultancy.nl

De huidige organisatiestructuur van de Belgische spoorwegen is onhoudbaar. Dat blijkt uit een onderzoek door strategie adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants. Roland Berger heeft gedurende vijf weken de toekomst van de Belgische spoorwegen geanalyseerd. Het adviesbureau concludeert dat NMBS en NMBS Holding moeten fuseren, en alleen Infrabel zelfstandig kan blijven bestaan. Een terugkeer naar één entiteit zou nog beter en efficiënter zijn, maar Europese regelgeving laat dat niet toe.

Uitgangspunten
In hun onderzoek gingen de consultants uit van drie centrale uitgangspunten. Ten eerste moeten de infrastructuur en uitbating van spoorwegen volgens Europese wetgeving van elkaar losgekoppeld zijn. In januari 2005 werd de Belgische spoorwegorganisatie daarom in drie entiteiten opgesplitst. Verder wil de federale regering in Brussel een simpelere, efficiëntere en goedkopere organisatiestructuur dan de huidige driedeling. Ten derde eisen reizigers een hogere stiptheid van het treinverkeer.

Train tracks

Belangrijkste knelpunten
Het rapport identificeert vijf grote knelpunten in de huidige spoorwegorganisatiestructuur:

  • De onderlinge verhoudingen tussen de drie CEO’s zijn slecht. 
  • Hiërarchie tussen de CEO’s ontbreekt.
  • Taken, activiteiten en bevoegdheden zijn onvoldoende duidelijk afgebakend. 
  • Er zijn teveel filialen en nevenfirma’s. 
  • De geldstromen tussen de entiteiten zijn niet helder. 

Uitkomsten
Roland Berger concludeert dat een terugkeer naar een unitaire spoorwegorganisatie, zoals de NMBS voor januari 2005 was, eigenlijk de beste oplossing is. Europese mededingingsregels maken dat dus onmogelijk. Volgens het consultancykantoor is een reorganisatie in twee entiteiten in plaats van drie dan de meest optimale strategie. "De huidige situatie met drie bedrijven die onafhankelijk zijn, maar toch een zekere orde van hiërarchie hebben, is onhoudbaar", zo schrijven de adviseurs.

Het rapport geeft ook aan dat de verdeling van de schulden van de entiteiten een moeilijke beslissing zal worden. Daarbij zal onder andere onderhandeld worden over de vraag hoe en bij wie de huidige schulden precies zijn ontstaan, en hoe deze het beste terugbetaald kunnen worden.

Verkiezingen 2014
De onderzoeksresultaten van Roland Berger liggen op het bureau van minister Paul Magnette. Hij zal tussen 15 en 30 mei de verschillende opties voorleggen aan de regering. Omdat de spoorweghervorming voor de verkiezingen van 2014 moet zijn afgerond, zal de regering snel een beslissing moeten nemen.

Nieuws

Meer nieuws over