‘Groter dan het internet’: Executives dichten AI grootse toekomst toe

11 juni 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Meer dan de helft van de executives denkt dat kunstmatige intelligentie (AI) minstens zo’n grote impact zal hebben als het internet of smartphones, zo blijkt uit onderzoek van Tata Consultancy Services (TCS) onder meer dan 1.300 bestuurders en senior managers in 24 landen.

57% van de ondervraagde executives zegt optimistisch of enthousiast te zijn over het potentiële effect van AI op hun bedrijf. Tegelijkertijd zijn er nog vrij weinig bedrijven die AI daadwerkelijk op grote schaal toepassen. Momenteel zet net iets meer dan een kwart (27%) AI in om de productiviteit te verbeteren, en slechts 15% om meer en sneller waarde te ontsluiten.

Eerder onderzoek liet zien dat AI kan worden toegepast in bijna elke branche en functie. Het kan gebruikt worden om de klantbeleving vlotter en efficiënter te maken, binnen de finance-afdeling om het facturatieproces strakker te maken en een impuls geven aan het versnellen van innovatie.

‘Groter dan het internet’: Executives dichten AI grootste toekomst toe

Bron: Tata Consultancy Services

Een ander belangrijk voordeel van AI is dat het medewerkers repetitieve en foutgevoelige taken uit handen kan nemen. Dit is een win-win voor bedrijf en personeel: medewerkers kunnen zich hierdoor meer richten op taken die leuker zijn én meer waarde voor de organisatie hebben.

Zo geeft zo’n twee derde (65%) van de bestuurders aan dat AI de menselijke capaciteit zal versterken en verbeteren, waardoor werknemers zich kunnen richten op activiteiten die meer creativiteit en strategisch denken vereisen.

Ze zijn volgens het onderzoek van TCS zelfs zo enthousiast over AI dat een kleine meerderheid verwacht dat de impact van AI op de maatschappij groter dan of gelijk aan die van het internet (54%) en smartphones (59%) zal zijn.

‘Groter dan het internet’: Executives dichten AI grootste toekomst toe

Bron: Tata Consultancy Services

Vooral over de impact van generatieve AI zijn bestuurders optimistisch. Niet gek, gezien de enorme hype rond de technologie en de bevindingen uit eerdere onderzoeken. Zo concludeerde Implement Consulting Group eerder dat generatieve AI het Nederlandse bbp met zo’n 10% kan verhogen.

Deel van de aantrekkingskracht komt voort uit de laagdrempeligheid van generatieve AI: het is een vorm van kunstmatige intelligentie die makkelijk is toe te passen is door middel van prompting, het invoeren van tekstuele opdrachten. Het gebruik van de technologie is sinds de opkomst van ChatGPT in een enorme stroomversnelling geraakt.

45% van de bestuurders verwacht dat maximaal de helft van hun werknemers binnen drie jaar generatieve AI-mogelijkheden zal moeten gebruiken om hun werk te doen, zo blijkt uit de studie van TCS. Nog eens 41% denkt zelfs dat dit zal gelden voor nog meer medewerkers.

Uitdagingen van AI-implementaties

Waar bestuurders AI dus een grootse toekomst toedichten, zien ze ook beren op de weg. Zo moeten ze nog de nodige stappen zetten om AI volop te kunnen omarmen.

40% zegt dat ze nog belangrijke veranderingen moeten realiseren binnen hun bedrijf – denk aan organisatiestructuren, functies en datagovernance. Een vijfde (21%) heeft weliswaar vooruitgang geboekt, maar moeten bepaalde bedrijfsonderdelen opnieuw uitdenken. En 13% heeft nog hulp nodig om in te zien hoe AI relevant kan zijn voor hun businessmodel.

‘Groter dan het internet’: Executives dichten AI grootste toekomst toe

Bron: Tata Consultancy Services

Daarnaast zien ze verschillende obstakels in het implementatietraject. Belangrijke obstakels voor zakelijk succes zijn de huidige IT-infrastructuren van bedrijven en de klantverwachtingen. Organisaties erkennen ook de noodzaak om verder te gaan dan bestaande methoden om het succes van AI-implementaties te meten; bijna driekwart (72%) zegt niet over de juiste maatstaven te beschikken.

TCS benadrukt ook de noodzaak voor bedrijven om vanuit een weldoordachte strategie aan het werk te gaan bij de implementatie van AI. Daarbij is het cruciaal om de juiste prestatie-indicatoren te ontwikkelen om de impact van de technologie op hun bedrijf te meten.

“Bedrijven realiseren zich echter dat de weg naar productie van AI-oplossingen niet gemakkelijk zal zijn”, vertelt Harrick Vin, Chief Technology Officer bij TCS. “Daarnaast is het bouwen van een volwassen AI-bedrijf een marathon en geen sprint.”

“Ons AI-onderzoek heeft dit sentiment bevestigd”, geeft hij aan. “Het heeft ook aangetoond dat bedrijven zich onvoorbereid voelen om AI-oplossingen op grote schaal uit te rollen en om de ingrijpende verschuivingen in de rollen van mensen en werkwijzen te managen als gevolg van dergelijke implementaties.”