Twee derde van bestuurders zet AI in voor innovatie en groei

27 juni 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Twee derde van bestuurders gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om zijn omzet te verhogen en innovatie te stimuleren. Dat blijkt uit onderzoek van Tata Consultancy Services (TCS).

Voor zijn studie ondervroeg TCS over de hele wereld meer dan dertienhonderd senior executives van bedrijven uit vierentwintig landen. Drieëndertig van de ondervraagde leidinggevenden zijn werkzaam bij organisaties uit Nederland.

Uit het rapport komt onder andere naar voren dat wereldwijd twee derde van de senior executives AI gebruikt voor het realiseren van omzetgroei en voor het stimuleren van innovatie binnen hun organisatie. In ons land geldt dit voor iets meer dan de helft (51%) van de leidinggevenden.

Twee derde van bestuurders zet AI in voor innovatie en groei

Nederlandse senior executives denken over het reguleren van AI wel hetzelfde als andere Europese leidinggevenden. Door de enorme populariteit van de technologie, worden de gevaren ervan ook steeds meer zichtbaar. Om die reden geeft 84% van de Europese senior executives de voorkeur aan een wereldwijde AI-regelgeving.

Lees ook: Gen AI kan komende 10 jaar €85 miljard toevoegen aan Nederlandse bbp

Toch optimistisch

Ondanks deze zorgen blijkt uit de studie van TCS verder, dat de meerderheid van de leidinggevenden wereldwijd over het algemeen positief is over de innovatieve technologie. Zo is 57% van de ondervraagden optimistisch over de impact die AI zal gaan hebben op het bedrijfsleven.

Zo verwacht 45% van de respondenten dat misschien wel de helft van de werknemers binnen nu en drie jaar AI-toepassingen zal moeten gebruiken tijdens het werk. “41% van de senior executives denkt zelfs dat het om meer dan de helft van het personeelsbestand zal gaan”, aldus de onderzoekers van TCS.

Wereldwijd denkt 65% van de leidinggevenden dat AI de menselijke capaciteit zal versterken en verbeteren, en dat levert diverse voordelen op. “Werknemers kunnen zich hierdoor richten op activiteiten die meer creativiteit en strategisch denken vereisen”, geven de auteurs een voorbeeld.

Nieuwe fase

Afgelopen jaar stond voor heel wat bedrijven in het teken van het experimenteren met generatieve AI. Intussen zijn veel van deze organisaties in een nieuwe fase aanbeland, vertelt Harrick Vin, werkzaam als Chief Technology Officer van TCS.

Lees ook: Generatieve AI implementeren? Vier randvoorwaarden voor succes

“Deze fase draait om de brede implementatie van AI. Bedrijven realiseren zich echter dat de weg naar de productie van AI-oplossingen niet gemakkelijk zal zijn. Daarnaast is het bouwen van een volwassen AI-bedrijf een marathon en geen sprint. Ons onderzoek heeft dit sentiment bevestigd.”

Onzekerheden

Zo komt in de studie bijvoorbeeld naar voren dat een deel van de organisaties zich op dit moment onvoldoende voorbereid voelt om AI-oplossingen op grote schaal uit te rollen. “Dat heeft onder andere te maken met de veranderingen die hiervoor nodig zijn”, zegt Vin.

“Om op grote schaal AI-oplossingen te kunnen aanbieden, zijn ingrijpende verschuivingen nodig. Denk hierbij onder meer aan het ontwikkelen van nieuwe rollen en werkwijzen.”

Lees ook: Opschalen van generatieve AI vraagt om een holistische aanpak

Daarnaast zijn er nog andere obstakels die toekomstig AI-succes momenteel in de weg zitten. Zo moeten de IT-infrastructuren van bedrijven flink worden gemoderniseerd. En eveneens moeten organisaties gaan vaststellen wat klanten precies verwachten van AI-oplossingen.

Ook zegt 72% van de respondenten op dit moment niet in staat te zijn om het succes van AI-implementaties te bepalen, terwijl dat volgens deze respondenten wel nodig is. “Het ontwikkelen van KPI’s om de impact van de technologie te meten is dus noodzakelijk voor bedrijven”, aldus de onderzoekers.

“Door kunstmatige intelligentie – en in het bijzonder door generatieve AI – kunnen ondernemingen als nooit tevoren waarde leveren aan klanten en stakeholders”, vertelt Sivaraman Ganesan van TCS. “Maar om dat te bereiken, moeten organisaties zich de komende tijd wel flink gaan inspannen.”