Kapitaal naar private investeerders daalt fors naar $1 biljoen

14 mei 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Private investeerders en private equity-fondsen hebben vorig jaar fors minder geld opgehaald. Het totaal opgehaalde kapitaal daalde naar $1 biljoen ($1.000 miljard), het laagste niveau in zes jaar. Dat blijkt uit onderzoek van McKinsey.

Na twee opeenvolgende jaren met recordbrekende resultaten, is in 2023 de wereldwijde funding door private investeerders met 22% gedaald naar $1 biljoen, het laagste totaal sinds 2017. Opmerkelijk genoeg daalde de hoeveelheid opgehaald kapitaal in het afgelopen jaar binnen elke activaklasse en regio.

In Noord-Amerika daalde de hoeveelheid opgehaald kapitaal met 22%. Vooral binnen de sectoren infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen en vastgoed werd minder opgehaald. Azië kende de grootste daling (48%), waarmee het opgehaakde kapitaal uitkwam op $79 miljard, het laagste niveau in dertien jaar tijd.

Kapitaal naar private investeerders daalt fors naar $1 biljoen

Europa toonde wat meer veerkracht, met slechts een afname van 2% naar $243 miljard, goed voor iets minder dan een kwart van de wereldwijde markt.

McKinsey & Company stelt dat de daling in financiering deels te wijten is aan kleinere fondsen, die moeite hadden met de trage economische marktomstandigheden. Gedurende het jaar werden slechts 1.650 fondsen van minder dan $1 miljard afgesloten, het laagste aantal sinds 2012 en ongeveer de helft van het aantal in 2022.

Hierdoor waren de top 25 fondsbeheerders goed voor 41% van al het opgehaalde kapitaal, het hoogste niveau sinds 2008. De top tien fondsbeheerders vertegenwoordigden 26% van alle wereldwijde financieringsactiviteiten.

Kapitaal naar private investeerders daalt fors naar $1 biljoen

Private Equity

Binnen de fondsenwerving in de private sector is private equity een van de grootste segmenten. Dit segment kende vorig jaar een daling van 15%, met in totaal $649 miljard aan opgehaald kapitaal. De onderzoekers voeren verschillende oorzaken aan voor de daling: een conservatievere dealmarkt (zowel de gemiddelde dealwaarde als het aantal deals daalde sterk), hoge rentetarieven, meer terughoudendheid bij investeerders en een bredere geopolitieke onzekerheid.

Kapitaal naar private investeerders daalt fors naar $1 biljoen

Fondsen gericht op venture capital en groeikapitaalstrategieën vormden de basis voor de dalende markt. Het totaal opgehaalde kapitaal kwam uit op het laagste niveau sinds 2015.

Ondanks dat het totaal opgehaalde kapitaal daalde, steeg het beheerd vermogen van private equity-bedrijven wel, met 8% naar $8,2 biljoen. Dit was vooral toe te schrijven aan de betere prestaties van bestaande portefeuilleactiva.

Kapitaal naar private investeerders daalt fors naar $1 biljoen

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat hoewel de return on investment van verschillende fondsgroottes ongeveer vergelijkbaar is, grotere fondsen wel een lagere spreiding in hun rendementen hebben.

Volgens de auteurs van het rapport laat hun analyse zien hoe belangrijk de strategie van private equity-fondsen is. “Een optimale fondsstrategie en portfoliomanagement zijn van groot belang voor de rendementen die financiële investeerders behalen.”

Het verklaart ook deels waarom de grootste fondsen alleen maar groter (populairder) worden, en waarom consolidatie in grotere mate plaatsvindt onder de kleinere spelers.

Vooruitzichten

Vooruitkijkend naar 2024, verwachten de experts van McKinsey & Company dat veel van de uitdagingen die vorig jaar de kop opstaken – denk aan inflatie, hoge rentetarieven, trage economische groei en de impact van conflicten – het hele jaar zullen aanhouden. Dit legt druk op de fondsenwerving, dealmaking en de resultaten.