9 van de 10 bedrijfstransformaties halen beoogde veranderdoelen niet

23 mei 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bij maar liefst 88% van de bedrijfstransformaties worden de oorspronkelijke veranderdoelen niet gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van Bain & Company.

Voor zijn studie maakte het adviesbureau gebruik van zijn uitgebreide database, die gegevens bevat van ruim 24.000 bedrijfstransformaties. Ook ondervroeg Bain & Company meer dan 400 senior leidinggevenden van bedrijven uit diverse sectoren over de hele wereld.

“Ons onderzoek toont onder meer aan dat maar 12% van de bedrijfstransformaties het beoogde resultaat oplevert”, zegt Melissa Burke, Executive Vice President bij het strategisch advieskantoor.

9 op 10 bedrijfstransformaties mist beoogde veranderdoelen

Een belangrijke reden hiervoor is dat organisaties onvoldoende hebben nagedacht over de complexe HR-kant van bedrijfstransformaties. “Ze overbelasten toptalenten te vaak, branden ze op en zien andere waardevolle teamleden over het hoofd”, aldus Burke.

Burke adviseert organisaties om binnen verandertrajecten meer te investeren in talent, zodat professionals blijven presteren, voldoening halen uit hun werk en kunnen worden behouden. “Voor veel bedrijven is het om deze reden noodzakelijk om een Chief Transformation Officer aan te stellen”, geeft ze aan.

Cruciale rollen

Een scherpe focus op cruciale rollen is hierbij van groot belang, stelt Bain. Bedrijven laten echter vaak na om strategische prioriteiten te koppelen aan de bedrijfsdoelen die binnen twee tot drie jaar moeten worden gerealiseerd.

“Hierdoor wordt het moeilijk om te bepalen welke rollen precies nodig zijn om die doelen realiseren”, zegt Burke. “Het gevolg is dat vaak de verkeerde mensen worden ingezet.”

In het onderzoek van Bain & Company komt naar voren dat driekwart (76%) van de organisaties met een succesvolle bedrijfstransformatiegeschiedenis een duidelijk beeld had van welke cruciale rollen nodig waren om de veranderingen te realiseren. Bij bedrijven met een onsuccesvolle transformatiegeschiedenis is dat 58%. 

Volgens Bain & Company hangt gemiddeld genomen 90% van de resultaten van een bedrijfstransformatie af van minder dan 5% van de rollen. “Het is dus van cruciaal belang om deze rollen te laten vervullen door de mensen die hiervoor het geschiktst zijn”, benadrukt Burke.

Vaardigheden voor morgen

Ook constateert Bain & Company dat veel organisaties niet ver genoeg vooruitkijken wanneer het aankomt op de vaardigheden van hun medewerkers: “Echte transformatie kost tijd, maar veel bedrijven missen het talent om het vol te houden.”

Veel professionals geven aan niet te beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om over vijf tot tien jaar te slagen in cruciale functies. Burke geeft dan ook aan dat organisaties verder moet kijken dan de huidige functieomschrijving, en zich meer moeten richten op “inspirerende vaardigheden” waarmee ze zichzelf en anderen kunnen motiveren om boven zichzelf uit te stijgen.

Als de vereiste vaardigheden zijn geïdentificeerd, kan worden gekeken wat nodig is om medewerkers te helpen in hun ontwikkeling.

“Denk onder meer aan klassikale trainingen, on-the-job-learning en coachsessies”, zegt Burke. “Verder kan nudging door middel van geautomatiseerde feedback ook helpen om veranderingen te realiseren.”