Consumenten nog niet heel enthousiast over impact van AI

02 juli 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Wereldwijd zijn consumenten weliswaar geïntrigeerd door kunstmatige intelligentie (AI), maar tegelijkertijd zijn ze niet zo enthousiast over de impact van de technologie op hun dagelijkse leven. Dat blijkt uit onderzoek van Boston Consulting Group (BCG).

Voor het onderzoek ondervroeg BCG meer dan 21.000 consumenten uit 21 landen verspreid over de hele wereld, waaronder Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, India, de Verenigde Arabische Emiraten, Australië, Marokko en de Verenigde Staten.

Een belangrijke conclusie die naar voren komt is dat 70% van de consumenten is geïntrigeerd door AI-toepassingen (zoals ChatGPT), in het bijzonder omdat deze hen helpen bij het efficiënter uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarnaast ondersteunen AI-tools consumenten bij hun leer- en onderwijstaken.

Statistieken over AI

Source: Global Consumer Sentiment Survey from BCG

Ondanks dat de ruime meerderheid van de consumenten de zonnige kanten van de technologie erkent, is maar 43% van de ondervraagden enthousiast over de impact van AI-toepassingen op hun dagelijkse leven.

Hier bestaan verschillende redenen voor, schrijft BCG in zijn onderzoeksrapport. Veel consumenten maken zich zorgen over de cyberveiligheid van de technologie. Eveneens vraagt een deel van de respondenten zich af of AI-toepassingen wel beschikken over voldoende ethisch beoordelingsvermogen.

Een andere zorg is dat AI-chatbots lang niet altijd het juiste antwoord geven en dat brengt vanzelfsprekend onzekerheid met zich mee. Als je zelf niet op de hoogte bent van het antwoord op een bepaalde vraag, hoe moet je dan inschatten of de AI-toepassing met het juiste antwoord komt?

In hoeverre zijn consumenten bekend met ChatGPT

Source: Global Consumer Sentiment Survey from BCG

Ook maken consumenten zich wereldwijd zorgen over de impact van de technologie op het milieu. Achter AI-toepassingen gaan gigantische computers met enorm veel rekenkracht schuil. Om deze machines te laten draaien, is veel energie nodig. En dat gaat vaak gepaard met tonnen aan CO2-uitstoot.

Bekendheid

BCG stelde eveneens vast in hoeverre consumenten bekend zijn met ChatGPT. Wereldwijd kent meer dan 80% van ondervraagden de AI-toepassing. “25% van de respondenten heeft de technologie in het verleden minimaal één keer gebruikt”, schrijven de onderzoekers.

Er bestaat een correlatie tussen leeftijd, bekendheid en gebruik. Zo zijn consumenten tot en met 34 jaar oud gemiddeld genomen bekender met ChatGPT (86%) dan respondenten van 35 jaar of ouder (80%). Bij het gebruik gaat het om 32% (tot en met 34 jaar) tegenover 20% (35 jaar en ouder).

Source: Global Consumer Sentiment Survey from BCG

Van alle onderzochte landen, zijn in India de consumenten het meest bekend met ChatGPT (93%). Ook telt dat land in relatieve termen de meeste gebruikers (45%). In Zweden kent ‘slechts’ 67% de technologie, terwijl 27% deze weleens heeft gebruikt. Thailand heeft met 14% het laagste gebruikerspercentage.

Enthousiasme per land

In India zijn consumenten volgens het onderzoek gemiddeld genomen ook het meest te spreken over AI-toepassingen. 56% van de Indiërs is enthousiast, 35% heeft ambivalente gevoelens over de technologie, terwijl 9% zich zorgen maakt. Dit vertaalt zich in een netto enthousiasmescore van 41%.

Australië heeft van alle onderzochte landen de laagste netto enthousiasmescore (-23%), op de voet gevolgd door Frankrijk (-21%). In beide landen maakt ongeveer de helft van de consumenten zich met name zorgen over AI-toepassingen, zeggen de onderzoekers.