CSRD: Een last voor retailers? Drie belangrijke voordelen op een rij

08 mei 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt door velen beschouwd als de belangrijke opmaat naar meer focus op ESG (environmental, social, governance) binnen organisaties in alle mogelijke sectoren. Anouk Duivenvoorden van IG&H zet uiteen waarom retailers CSRD juist zouden moeten zien als iets dat veel waarde kan opleveren, en niet enkel als een verplicht item om af te vinken.

De nieuwe verordening lijkt nu nog ver weg, maar de CSRD nadert snel. Tussen 2025 en 2028 zullen bijna 50.000 Europese organisaties moeten beginnen met het rapporteren van hun ESG-impact, in lijn met de eisen die voortkomen uit de duurzame richtlijn.

De CSRD komt in de plaats van de huidige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en brengt aanzienlijk intensievere rapportageverplichtingen met zich mee voor bedrijven die binnen de scope vallen. Om aan de vereisten te voldoen, zullen bedrijven een breed scala aan organisatorische, technologische en datawijzigingen moeten doorvoeren binnen hun organisatie.

CSRD: een last voor retailers? Drie belangrijke voordelen op een rij

Ook retailers moeten zich klaarmaken voor de aankomende CSRD-wetgeving. Daarbij doen ze er goed aan om het doorvoeren van alle wijzigingen niet enkel te zien als een last en een formaliteit, maar juist als een enorme kans voor duurzame verandering en het verkrijgen van een concurrentievoordeel. Zo kan CSRD de reputatie verbeteren en de aantrekkelijkheid voor consumenten verhogen, het investeringsprofiel van een organisatie versterken en de interne besluitvorming verbeteren.

1: Reputatie en aantrekkelijkheid

Consumenten eisen van retailers in toenemende mate dat zij hun milieu-impact beperken. Ze vertrouwen erop dat voldoende actie wordt ondernomen en dit consumentenvertrouwen kan een belangrijke succesfactor vormen. Immers, wanneer ESG-rapportages laten zien dat een bedrijf te weinig duurzame progressie boekt, dan leidt dat mogelijk tot reputatieschade. Ook kan het greenwashing aan het licht brengen – vooral wanneer eerder duurzame beloftes zijn gedaan die niet waargemaakt kunnen worden.

Verder, wanneer de nieuwe CSRD-vereisten goed zijn geïntegreerd binnen de organisatie, wordt het voor consumenten eenvoudiger om bij het winkelen een duurzame keuze te maken. Daarbij draait het niet alleen om de duurzame intenties, maar vooral om het daadwerkelijk omzetten daarvan in actie. Met andere woorden: retailers die vooroplopen in ESG kunnen hun concurrenten een stap voorblijven, omdat klanten duidelijker het kaf van het koren kunnen scheiden.

2: Beter investeringsprofiel

Voor investeerders worden ESG-onderwerpen steeds belangrijker als het gaat om de risicobeoordelingen en waarderingen die zij uitvoeren. Het kunnen aantonen dat er progressie wordt geboekt op ESG-gebied maakt een bedrijf aantrekkelijker om in te investeren en maakt (her)financiering gemakkelijker en kosteneffectiever.

CSRD maakt betere vergelijkingen tussen investeerders mogelijk, waardoor goed presterende bedrijven opvallen en degenen die minder goed presteren het risico lopen investeerders te verliezen, waarmee hun groeimogelijkheden beperkt kunnen worden.

Lees verder: UK investors warn firms they will exit without ESG progress.

3: Betere interne besluitvorming

Tot slot zorgt CSRD er in de bestuurskamers voor dat een duidelijker beeld van de ESG-risico’s binnen de waardeketen kan worden verkregen. En dat kan vervolgens weer zorgen voor betere interne besluitvorming en bedrijfsprestaties.

De retailsector is bovendien een sector die, kijkend naar de enorme omvang en complexiteit van de bredere supply chain-keten, zeer gevoelig is voor risico’s die voortvloeien uit klimaatverandering. CSRD zorgt voor meer transparantie binnen de keten, waardoor retailers kunnen beschikken over de essentiële informatie waarmee ze hun supply chain veerkrachtiger kunnen maken en de risico’s kunnen beperken.

Tot slot kan het verminderen van de ESG-impact, door het verbeteren van de efficiency, leiden tot lagere kosten.