Ordina en IBM ontwikkelen IT systeem voor CWI

12 september 2003 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Ordina gaat voor het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) een nieuw systeem ontwikkelen voor de ondersteuning van CWI-adviseurs in hun contacten met werkzoekenden. Ordina ontwikkelt het informatiesysteem samen met IBM en Siebel Systems. Het project heeft een omvang van circa €7 miljoen.
 
Het systeem zal in fasen worden ingevoerd bij 4.000 CWI medewerkers en medio 2005 in het hele land operationeel zijn. Kern van het systeem is de registratie van mensen die zich als werkloos hebben aangemeld. Daarmee vormt het de basis voor het primaire proces van het CWI (de oude arbeidsbureaus) dat is gericht op de bemiddeling naar werk dan wel bemiddeling naar inkomen. Met het systeem wordt het CWI ook beter in staat gesteld om informatie uit te wisselen met de gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
 
Bijzonder aan het project is ook dat het de eerste grote zogeheten frontoffice applicatie van Siebel Systems bij de Nederlandse overheid is. "Samen met IBM en Siebel Systems zetten we hier echt iets nieuws mee neer", aldus Ronald Kasteel CEO van Ordina, "in de overtuiging dat we het CWI hiermee niet alleen een state of the art, maar ook toekomstvaste oplossing bieden.”
 
Samenwerking tussen ICT bureaus
"Het project illustreert ook het toenemend belang van samenwerking tussen ICT-adviesbureaus" aldus Bart Fehmers, algemeen directeur IBM Nederland. "Onder de regievoering van Ordina zijn we ervan overtuigd dat de CRM expertise van IBM zal leiden tot een betere informatievoorziening van het CWI aan werkzoekenden."