Berenschot: Overhead gemeente kan fors omlaag

03 maart 2010 Consultancy.nl

Nederlandse gemeenten kunnen veel bezuinigen op hun overheadkosten. Een relatief groot deel van het gemeentebudget wordt nu besteed aan ondersteunende werkzaamheden. Het aantal ambtenaren met ondersteunende taken kan gemiddeld met 10% omlaag. Dat blijkt uit een onderzoek door adviesbureau Berenschot naar 300 gemeenten.

Volgens het adviesbureau uit Utrecht hebben gemeenten na ministeries en woningcorporaties de meeste managers, systeembeheerders, personeelsfunctionarissen en secretaresses in dienst. Mark Huijben, onderzoeker bij het adviesbureau, verklaart dat gemeenten in de afgelopen jaren te weinig zijn gestimuleerd om op overhead te bezuinigen: “In de zorg en het onderwijs zie je een heel lage overhead. De directie weet dat elke euro die aan overhead wordt uitgegeven ten koste gaat van de primaire taken: leraren voor de klas, of handen aan het bed. Scholen en ziekenhuizen moeten het doen met het beschikbare geld. Gemeenten hebben ook nog eens de mogelijkheid om de lokale lasten te verhogen.”

Rijksbijdrage gestegen
Verder is het belang van kostenbesparing in de afgelopen jaren op de achtergrond geraakt door de stijgende Rijksbijdrage voor gemeenten. Weliswaar hebben de lokale overheden meer taken gekregen, maar ook als daar rekening mee wordt gehouden is de Rijksbijdrage met 4,5% gestegen. Oorzaak was de koppeling die tot voor kort bestond tussen de omvang van de Rijksbegroting en de Rijksbijdrage aan gemeenten. Doorbreking van die koppeling moet onder andere al tot noodzakelijke kostenbesparingen gaan leiden.

6.000 banen minder
Berenschot bracht in kaart hoeveel ambtenaren met ondersteunende taken er bij gemeenten werkzaam zijn. Gemiddeld gaat het om 33,6% van het totale aantal ambtenaren. Volgens Huijben kan dat percentage gemiddeld met 10% dalen tot 30%, oftewel een sanering van 6.000 van de 171.000 gemeenteambtenaren.

Grote gemeenten ineffiënter
Sommige gemeenten kunnen echter minder of juist meer bezuinigen. Zo werkten er in één van de onderzochte gemeenten maar liefst 43% ambtenaren met ondersteuningstaken. In algemene zin lijken grote gemeenten (>100.000 inwoners) de meeste bezuinigingen te kunnen doorvoeren, doordat zij relatief meer ambtenaren in dienst hebben. Bovendien zijn grote gemeenten op meer vlakken inefficiënt, aldus Huijben: “Het ziekteverzuim is er hoger en er is veel afstemming tussen de ambtenaren nodig.”

Gemeenten met 30.000 tot 50.000 inwoners zullen het minste kunnen bezuinigen op personeelskosten. Niet alleen hebben ze het laagste aantal ambtenaren per inwoner in dienst, ook besteden ze het minste geld aan overhead.

Nieuws

Meer nieuws over