Berenschot: KvK lijdt verlies en moet flink bezuinigen

28 april 2010 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

Het is onvermijdelijk dat de Kamers van Koophandel gaan bezuinigen. Ook de financieringssystematiek moet gewijzigd worden. Door onder andere inefficiëntie financiering en toenemende online inzage van uittreksels is het geconsolideerde resultaat van alle KvK’s al drie jaar op rij negatief. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van adviesbureau Berenschot.

Als gevolg van de slechte resultaten in de afgelopen jaren moeten meerdere Kamers gebruikmaken van hun eigen vermogen. Doordat wettelijke regelingen weinig ruimte voor KvK’s bieden om hun inkomsten te vergroten, zijn kostenbesparingen onvermijdelijk. De consultants van Berenschot doen geen concrete voorstellen voor wijziging van de financiering. Wel wordt in het rapport gewezen op eerdere voorstellen van het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij stellen voor dat KvK’s onderling kosten vereffenen.

Bezuinigingen onvermijdelijk
Eén van de kernconclusies van Berenschot is dat KvK’s onvoldoende mogelijkheden hebben om hun kosten te beheren. De bedragen voor registratie en voorlichting (respectievelijk de eerste en tweede heffing) zijn voor alle KvK’s verplicht vastgesteld. Alleen de derde heffing voor stimulering van de regionale economie kan binnen bepaalde grenzen in hoogte worden gevarieerd. Inkomsten uit de de derde heffing mogen bovendien niet gebruikt worden voor activiteiten op het gebied van registratie en voorlichting.

Daardoor kunnen KvK’s met hoge kosten voor de eerste en tweede heffing (door bijvoorbeeld een groot verzorgingsgebied) kunnen die extra kosten niet compenseren met inkomsten uit de derde heffing. Zo worden zij gedwongen om hun eigen vermogen daarvoor aan te wenden. KvK’s met lage kosten worden bovendien niet gestimuleerd om efficiënter te werken.

Nieuwe wet op de Kamers van Koophandel
Op 1 januari 2008 is de nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel in werking getreden. Deze wet moest ertoe leiden dat KvK’s efficiënter gaan werken. Onder andere is daarvoor het aantal bestuursleden teruggebracht van 1008 naar 288 en het aantal regio’s verminderd van 21 naar 12.