Toekomstvisie NVvM ontwikkeld door Berenschot

29 juni 2012 Consultancy.nl

Organisatieadviesbureau Berenschot heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Modelmakerijen (NVvM) een strategische marktanalyse uitgevoerd. Uit de analyse concludeert het adviesbureau dat er vijf verschillende business modellen zijn waarop bedrijven hun strategische keuzes op kunnen baseren. Daarnaast heeft Berenschot een roadmap opgesteld voor de branchevereniging.
 
De wereld waarin de modelmakerij opereert is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Op basis van een uitgebreide analyse van de markt- en technologieontwikkelingen kwam Berenschot tot vijf verschillende business modellen voor bedrijven in de sector. Daarnaast heeft het een talent management aanpak uitgewerkt, waarbij de focus lag op instroom van (jong) talent en het opleiden van personeel.
 
Kiezen en durven
Het onderzoek van Berenschot toont ook aan dat de modelmakerijen individueel maar ook als collectief veel kunnen verbeteren op het gebied van bedrijfsstrategie, positionering, imagoverbetering en communicatie. Men verwacht tevens dat onder invloed van automatisering (CAD/CAM/CAE), 24/7-productie, substituten zoals additieve manufacturing en engineering meer, hoger en ander personeel noodzakelijk zal zijn. Met name voor de branche biedt dit aanleiding om de huidige modelmakersopleiding aan te passen.

Nieuws