E&Y en Squarewise steunen manifest MVO in de zorg

20 december 2011 Consultancy.nl

Vorige week hebben diverse bedrijven en instellingen het manifest ‘MVO in de zorg’ onderstekend. Volgens de deelnemende bedrijven moeten “zorgorganisaties met spoed hun achterstand op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen inlopen”. Zo kan een nieuwe aanpak in de de zorgbranche, gericht op een duurzame en toekomstbestendige zorg, de sector voorzien van een “nieuw elan”. Het manifest is ondertekend door 23 bedrijven, waaronder adviesbureaus Ernst & Young en Squarewise.
 
MVO in de zorg wordt gefaciliteerd door MVO Nederland, NIGZ en het Milieuplatform Zorgsector.
 
Integraal MVO-beleid nodig
Het idee voor het manifest werd eerder dit jaar geboren tijdens een seminar gericht op de zorgmarkt. De bijeenkomst leidde tot een heldere conclusie: de zorgsector is te veel bezig met de korte termijn en mist de kansen die het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) biedt. Door de ernst van ontwikkelingen als vergrijzing, stijgende zorgvraag en arbeidsmarktproblematiek zijn op deelthema's wel duurzaamheidsinitiatieven ontstaan, maar er is nog nauwelijks sprake van integraal MVO-beleid.
 
Een overzicht van de zeven pijlers van het manifest MVO in de zorg:
 
1. Urgentie
De zorgsector staat voor zeer grote uitdagingen. Focus op kwaliteit en lange termijn moet leidend zijn.
 
2. Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven van de patiënt en zijn zorgomgeving staan centraal. MVO zorgt dat patiënten, familie en vrienden vaker zelf de regie gaan voeren (onder andere via e-health).
 
3. Medewerkers
Medewerkers verdienen meer verantwoordelijkheid en ruimte om daarmee hun passie voor kwalitatief goede zorg waar te maken.
 
4. Transparantie
Transparantie leidt tot meer inzicht in kosten, risico's en nieuwe mogelijkheden, is een bron voor innovatie en tegelijkertijd een belangrijke factor voor de license to operate.
 
5. Duurzame bedrijfsvoering
MVO leidt tot duurzaam inkopen en een efficiënter en duurzamer gebruik van materialen, gebouwen, energie en grond- en hulpstoffen.
 
6. Nieuwe allianties
Vertrouwen in elkaar vormt de basis van samenwerken. Betrekken van kennis- en ketenpartners biedt veel kansen voor hogere kwaliteit en kostenreductie.
 
7. Lef
Voor alles zullen partijen in de sector lef moeten tonen. MVO vereist visie en ambitie en een integrale aanpak waarin de elementen people, planet en profit nauw met elkaar worden verbonden.

Nieuws

Meer nieuws over