Biodiversiteit bij meeste bedrijven nog een blinde vlek

20 november 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Slechts een kwart van de organisaties wereldwijd heeft een strategie om biodiversiteitsverlies aan te pakken, zo blijkt uit een nieuw rapport van Capgemini. De onderzoekers peilden de houding rond biodiversiteit van bijna 2.000 leidinggevenden in 12 landen.

De wereld lijdt onder een verergerende klimaatcrisis. Hiermee loopt de druk op organisaties en mensen om hun CO2-uitstoot te beperken flink op. In deze scherpe focus raakt het verlies aan biodiversiteit echter ondergesneeuwd, terwijl dit volgens vele experts net zo ernstig is als de opwarming van de aarde.

Dit beeld wordt bevestigd door het onderzoek van Capgemini: waar de meeste deelnemende leiders weliswaar aangeven dat biodiversiteit belangrijk is voor de planeet (85%), hun sector (74%) en hun eigen organisatie (63%), ondernemen maar weinig organisaties daadwerkelijk actie.

PERCENTAGE OF EXECUTIVES WHO SAY BIODIVERSITY IS IMPORTANT TO THE ENTITIES BELOW

Slechts 16% van de organisaties heeft de impact van zijn supply chain op biodiversiteit onderzocht en slechts 20% peilde de impact van zijn eigen activiteiten. Niet meer dan een kwart van de organisaties heeft een strategie ontwikkeld om de negatieve effecten op de biodiversiteit aan te pakken. Vooral landen als Australië (15%), Duitsland (16%), Canada (17%) en Italië (18%) lopen achter op dit gebied.

In reactie op de resultaten benadrukt Capgemini-bestuurslid Cyril Garcia dat elk bedrijf “afhankelijk is van biodiversiteit en ecosystemen”.

“Of het nu gaat om directe input zoals water of vezels, of ecosysteemdiensten zoals waterregulatie of bodemvruchtbaarheid: een bloeiende en functionerende biosfeer is essentieel voor het welzijn van de mens, voor bredere duurzaamheidsdoelen en economische groei en stabiliteit”, geeft hij aan. “Toch onderschatten veel organisaties hun directe impact op biodiversiteitsverlies en hun verantwoordelijkheid om dit te beschermen en te herstellen.”

Volgens de enquête zien bijna negen op de tien leidinggevenden in dat klimaatverandering en biodiversiteit met elkaar verbonden zijn. 88% is van mening dat het behoud van biodiversiteit kan helpen bij de aanpak van klimaatverandering.

Desondanks staan de zorgen over klimaatverandering op de voorgrond, en dat gaat ten koste van meer aandacht voor biodiversiteit. 57% van de leidinggevenden denkt dat klanten meer belang hechten aan klimaatverandering en 56% denkt hetzelfde over medewerkers. Ook ziet meer dan de helft (53%) biodiversiteit als een lagere prioriteit dan klimaatverandering.

PERCENTAGE OF EXECUTIVES WHO AGREE WITH THE FOLLOWING STATEMENTS

Ondanks de enorme impact die de industrie heeft op het verlies van biodiversiteit, het verlies van leefgebieden en andere schade aan het milieu, is een meerderheid van de leidinggevenden het erover eens dat het niet de rol van een particuliere organisatie is om het verlies van biodiversiteit aan te pakken.

Toch zijn er diverse organisaties die fors investeren in biodiversiteitsprojecten. Apple investeerde bijvoorbeeld $200 miljoen in een project dat tot doel heeft kritieke ecosystemen te beschermen. Amazon investeerde reeds in 2019 $100 miljoen in een eigen project gericht op het herstel en behoud van bossen, moerasgebieden en graslanden.

PERCENTAGE OF EXECUTIVES WHO AGREE THAT IT IS NOT THE ROLE OF A PRIVATE COMPANY TO ADDRESS BIODIVERSITY, JUST TO FOLLOW BIODIVERSITY REGULATION

Capgemini vergeleek ook de verschillende branches met elkaar. Binnen de consumentengoederensector heeft 26% van de bedrijven onderzocht hoe hun activiteiten van invloed zijn op biodiversiteit, het hoogste percentage van alle sectoren. Onderaan staat de publieke/overheidssector, waar slechts 14% de impact in kaart heeft gebracht.

De retailsector loopt voorop in het in kaart brengen van de impact vanuit de toeleveringsketen. 26% van de bedrijven in de sector heeft een impactassessment uitgevoerd. De landbouw- en bosbouwsector lopen het verst achter, hier heeft slechts 10% van de organisaties zijn impact op de biodiversiteit in kaart gebracht.

“Het is tijd voor bedrijven om proactief met dit probleem om te gaan en voorop te lopen ten aanzien van de verplichte regelgeving die eraan zit te komen”, stelt Garcia. “Vooral omdat er al veel oplossingen en kaders – denk aan de Task Force on Nature-related risks Disclosure en regeneratieve praktijken – beschikbaar zijn om de biodiversiteit te beschermen.”

“Samenwerking, investeringen en innovatie zullen allemaal cruciaal zijn om organisaties te helpen strategieën te ontwikkelen en implementeren voor de bescherming en het behoud van biodiversiteit”, besluit Garcia.