Hoffman Krul & Partners: Woningcorporatie trends

14 januari 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De corporaties staan de laatste tijd erg vaak in het daglicht van de Nederlandse pers. Dat is niet goed voor het imago, maar de commotie zal wel weer wegebben tot een volgend incident. En dat willen corporaties niet langer. Openheid en transparantie worden steeds belangrijker. En dan moet er ook nog klantgericht en efficiënt gewerkt worden. Wat betekent dit voor de corporaties anno 2012?
 
Kwaliteit informatievoorziening
Weten waar je mee bezig bent! Niet alleen vandaag en morgen, maar ook kunnen vertellen hoe het gisteren was. Kwaliteit van informatievoorziening is daarbij van cruciaal belang. En dat is lastig voor veel corporaties. Ondanks een overvloed aan visiedocumenten is het vaak niet duidelijk wat echt belangrijk is en waarop gestuurd moet worden. Daarom zien we in toenemende mate de traditionele scorecardoefeningen weer op gang komen met kritische succesfactoren en indicatoren.

Nu nog zorgen dat ze onderdeel worden van de werkprocessen en dat de kwaliteit van de data op een acceptabel niveau ligt. Door het ontbreken van goed gegevensbeheer en eigenaarschap van gegevens (of beter gezegd het ontbreken daarvan) laat dit vaak te wensen over. Voor nu is het belangrijk te achterhalen hoe betrouwbaar de opgeslagen data is, deze te schonen en te verrijken en vervolgens goede afspraken te maken over het beheren ervan. Gebruikers moeten worden geïnstrueerd dat de kwaliteit van data wordt bepaald door vastlegging aan de bron. Daar ligt nog een hele uitdaging.
 
Klantgerichtheid
“Klantgericht werken is een aandachtspunt voor veel woningcorporaties”. Toch bijzonder want daar doe je het toch voor als corporatie? De komst van KCC’s lijken daar verandering in te brengen. Eén loket voor alle vragen en antwoorden moet voorkomen dat er niet meer eindeloos doorverbonden wordt en klanten tevreden zijn over “hun” woningcorporatie. Een utopie? Nee! Veel corporaties hebben daar ondertussen goede ervaringen mee opgedaan wat zichtbaar én meetbaar leidt tot een grotere klanttevredenheid.

Een artikel van Alexander Stuivenwold, partner bij Hoffman Krul & Partners.