Bisnez Management: ICT bij bedrijven onder de maat

01 april 2007 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het effectief inzetten van ICT bij Nederlandse organisaties is nog steeds onder de maat. Dat blijkt uit het onderzoek ‘ICT Projectmanagementenquete 2007’ van Bisnez Management in samenwerking met het Business & IT Trends Institute en de Vrije Universiteit. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen.
 
De IT-klant gedraagt zich als bokkige puber
De tevredenheid van ICT-klanten is nog steeds erg laag, terwijl de aansturing van de ICT-leveranciers slecht is georganiseerd. In 41% van de gevallen is de organisatie niet ingericht om haar rol als klant in te vullen. Bijna de helft (48%) van de respondenten geeft aan dat het management van de (externe) ICT-contracten niet op de juiste plaats is belegd en in 98% van de gevallen ligt het IT-budget niet bij de klant maar bij de ICT-organisatie zelf.
 
IT-leveranciers schatten hun eigen prestaties te hoog in
Op alle aandachtsgebieden schatten de leveranciers zichzelf hoger in, dan dat de klant dit doet. Vooral bij systeemontwikkeling is een relatief grote afwijking. Hier geven de leveranciers zichzelf een 6,7 gemiddeld terwijl de klanten een 6,1 geven. Van de ICT-organisatie krijgen de leveranciers op dit gebied zelfs een 5,9.
 
Outsourcing en innovatie bijten elkaar
Op innovatiemanagement (IT-leverancier als innovatiepartner) scoort de leverancier slecht; met een 5,3 is dit de laagste score. Ook het gebruik van ‘best practices’ (inzetten van ervaringen bij andere klanten) scoort de leverancier laag (5,7). Dit is des te opvallender omdat IT-leveranciers aangeven dat zij de innovatiepartner willen zijn.
 
Costmanagement nog steeds in de kinderschoenen
Zowel ICT-leveranciers als de klanten van ICT zijn het erover eens dat inzicht in kosten en een goede doorbelasting van kosten, nog steeds onder de maat is. De leveranciers verwachten een 6, de klanten scoren de leverancier op een 5,8. Het is met zo’n beperkt inzicht in de eigen kostenopbouw lastig om een serieuze SLA af te sluiten.
 
Nauwelijks tijd voor ICT-opleiding
Een grote groep respondenten vinden zichzelf bekwaam tot gevorderd qua inzicht in ICT. Gemiddeld besteden zij echter nauwelijks tijd en energie aan het verbeteren van hun kennis door het volgen van ICT-trainingen. Ruim 85% heeft minder dan 20 uur training gehad in de afgelopen 2 jaar. Terwijl gemiddeld genomen iedere twee en een half jaar een nieuwe release of volledige vervanging wordt uitgebracht van de meeste applicaties aanwezig in een onderneming. Het beperkte aantal trainingsuren valt nog meer op als in ogenschouw wordt genomen dat 85% van de gebruikers het gebruik van de computer als zeer belangrijk tot onmisbaar zien. Slechts 1% gaf aan de computer niet belangrijk voor zijn werk te vinden.