Bisnez: lage tevredenheid over ICT projectmanagement

10 januari 2007 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Anno 2007 blijkt het succesvol uitvoeren van ICT-projecten nog steeds moeilijk. Veel bedrijven hebben moeite met het opleveren van ICT projecten op tijd, binnen het gestelde budget en met de gewenste functionaliteit. Met als gevolg dat de algemene tevredenheid van managers over ICT projecten, in zo goed als alle branches, in het algemeen veel te laag is. Dat blijkt uit het onderzoek ‘ICT Projectmanagementenquete 2007’ van Bisnez Management in samenwerking met het Business & IT Trends Institute en de Vrije Universiteit.
 
Circa 250 respondenten werkzaam in ICT branche hebben deelgenomen aan het onderzoek.
 
Tevredenheid over projectuitvoering laag
Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid over ICT projecten laag is. Over alle branches heen werd door de geënquêteerden gemiddeld het rapportcijfer 5,5 gegeven op een schaal van 1 tot 10. Vooral centrale overheidsorganisaties scoren erg laag, met een gemiddeld rapportcijfer van 3,65. Bij lokale overheden blijkt de tevredenheid juist weer bovengemiddeld (6,25). Het lage cijfer voor de centrale overheid is opvallend aangezien vrijwel 100% van de geënquêteerden bij de centrale overheid zegt gebruik te maken van Prince2, terwijl bij de lokale overheid maar 40% van de geënquêteerden zegt gebruik te maken van Prince2.
 
Bisnez - ICT Projecten 1
 
Prince2 onvolledig gebruikt
Het onderzoek bevestigt ook dat Prince2 de standaard methodiek is voor ICT projecten. 73% van de respondenten geeft aan Prince2 te gebruiken. Maar bij nader doorvragen blijkt de Prince2-methodiek echter vooral te worden toegepast als een legodoos. Ongeveer de helft (52%) van de Prince2-gebruikers hanteert een (volgens Prince2 voorgeschreven) businesscase. Regelmatig projectrisicomanagement (ook voorgeschreven door Prince2) wordt beperkt toegepast en projectevaluaties vinden onvoldoende plaats. Daarnaast blijkt dat de rol van de projectmanager vaak anders wordt ingevuld dan voorgeschreven door Prince2.
 

Bisnez - ICT Projecten 2