Adviseurs onderzoeken drie varianten van Lelylijn spoorverbinding

08 september 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Een consortium van adviseurs gaat de komende tijd onderzoek doen naar nieuwe alternatieven voor de Lelylijn.

Al decennia lang houdt de beoogde spoorwegverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland de gemoederen en de politiek bezig.

Het idee voor de Lelylijn spoorlijn dateert reeds uit de jaren ‘90, en wordt gezien als een mogelijke manier om de bereikbaarheid van het noorden van Nederland te verbeteren en de economische ontwikkeling in dat gebied te stimuleren. De financiering en politieke steun voor het project vormden echter altijd hete hangijzers in het debat.

Adviseurs onderzoeken drie varianten van Lelylijn spoorverbinding

Eind vorig jaar besloot de Transportraad om de Lelylijn op te nemen in het uitgebreide Europese transportnetwerk, het TEN-T. Een belangrijke mijlpaal voor het project, want hiermee werd de deur verder geopend voor toekomstige EU-financiering.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) zei daarover eind vorig jaar: “Met dit besluit van de Transportraad staat de Lelylijn letterlijk op de kaart. Dat is een belangrijke en mooie stap op weg naar realisatie van de spoorlijn. Natuurlijk is er nog heel veel werk te doen, maar dit Europese besluit helpt ons daarbij en daagt ons tegelijkertijd ook uit echt werk te maken van de Lelylijn.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat de aanleg van de Lelylijn tussen de €6 miljard en €9 miljard euro zal kosten. Vanuit de Nederlandse overheid is €3 miljard gereserveerd voor de aanleg van de Lelylijn, met medefinanciering van de regio en Europese fondsen.

Onderzoek naar mogelijke varianten

Over hoe de Lelylijn precies zou moeten gaan lopen, of welke stations de lijn bijvoorbeeld zal aandoen, zijn in de voorbije jaren geen definitieve knopen doorgehakt. Antwoorden op deze en andere vragen volgen uit het nieuwe onderzoek van een consortium van bedrijven bestaande uit Arcadis, PosadMaxwan, Significance en Berenschot. Het onderzoeksteam wordt geleid door Arcadis, en wordt uitgevoerd in opdracht van het projectteam Lelylijn.

De onderzoekers gaan mogelijke alternatieven voor de Lelylijn in kaart brengen en zullen het ontwerp van drie eerder bedachte basisalternatieven verder uitwerken. Ook kijken ze naar de mogelijke kosten van de ontwerpbouwstenen van de Lelylijn. Verder nemen ze de exploitatiekosten, het ontwerp en raming van infrastructuur van de verschillende Lelylijn-bouwstenen onder de loep.

Deze bouwstenen hebben betrekking op afwegingen rond specifieke locaties in Noordelijk Nederland of bijvoorbeeld over de impact rond Amsterdam of richting Duitsland. Bij elke bouwsteen horen verschillende ontwerpuitdagingen.

Op basis van de onderzoeksbevindingen zal het projectteam vervolgens de volgende stappen kunnen zetten richting de start van een zogenaamde MIRT-verkenning. Dit is een specifiek en diepgaand onderzoek naar onder meer de haalbaarheid en de effecten van het omvangrijke spoorwegproject.

Wat er uit het onderzoek van het consortium naar voren zal komen en of de realisatie van de Lelylijn daarmee weer een stap dichterbij komt, zal de tijd moeten uitwijzen. In elk geval kan het projectteam weer een nieuw en hoopvol hoofdstuk toevoegen aan het langjarige LelyLijn-dossier.