Boer & Croon haalt Robin Coester aan boord als partner

30 augustus 2023 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Boer & Croon heeft Robin Coester aan boord gehaald als partner binnen de consultingdivisie.

Coester is een ervaren directeur, manager en adviseur met een uitgebreid trackrecord in de mobiliteitssector, procesindustrie en high-tech maakindustrie. Als partner zal Coester zich inzetten om de Strategy & Transformation Solution-praktijk van Boer & Croon verder uit te bouwen.

De praktijk helpt organisaties met het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor complexe managementvraagstukken en biedt ondersteuning bij het realiseren van transformaties en doelstellingen, zoals de almaar urgentere energietransitie en klimaatadaptatie.

Boer & Croon haalt Robin Coester aan boord als partner

“Met zijn technische achtergrond in combinatie met strategische vaardigheden, impactgericht denken en een focus op samenwerking is Robin in staat om complexe veranderingen te initiëren en begeleiden”, laat Boer & Croon weten.

“Duurzaamheidsinitiatieven, de energietransitie en technologische verandering krijg je niet voor elkaar als je alleen oog hebt voor de technische of financiële aspecten”, stelt Coester zelf. “Het gaat erom hoe je deze trends vertaald naar strategische beslissingen, tactische en organisatorische impact en ze integreert in de bedrijfscultuur.”

Duurzaamheid in het DNA brengen

Coester komt over van Stevin Technology Consultants, waar hij eind 2015 startte en begin 2020 werd benoemd tot directeur. De laatste jaren helpt het bureau zijn opdrachtgevers uit de infrasector steeds meer bij het inzichtelijk maken en oplossen van de problemen die bij de energietransitie komen bovendrijven.

“Dat gaat vaak om samenwerking tussen verschillende organisaties en ketens die worstelen met het pakken van de regie en het aannemen van een nieuwe rol”, vertelt Coester. “En ook het toekomstbestendig integreren van een gewenste ambitie is een complexe uitdaging.”

Impact maken in de semipublieke sector

Voor zijn tijd bij Stevin werkte Coester enkele jaren als adviseur asset management voor ProRail. Hier moest hij het grote aantal wisselstoringen zien terug te brengen en de algemene prestaties van het spoorwegnet verbeteren.

“Het was een opdracht waar een groot aantal stakeholders bij betrokken was en de politieke druk hoog was”, herinnert Coester zich. De druk werd hem niet te veel: na 18 maanden waren de wisselstoringen met 75% verminderd, waar 50% initieel onhaalbaar leek.

“Met het aannemen van een paar mensen die iets van duurzaamheid weten kom je er niet.”

“Deze ervaring liet me zien hoe belangrijk het is om niet alleen de strategie te formuleren en een zeer ambitieus doel te stellen, maar ook om deze strategie effectief te implementeren op operationeel niveau”, blikt hij terug. “Je moet de medewerkers er goed bij betrekken, de verandering faciliteren en de kloof tussen beleid en praktijk zien te overbruggen.”

Het was vooral een omgeving waarin Coester kon bijdragen aan het “realiseren van maatschappelijke impact”, een van de redenen waarom hij zich naar eigen zeggen thuis voelt in de semipublieke sector.

Partijen met elkaar verbinden

Eerder in zijn loopbaan werkte Coester enkele jaren als business unit manager bij Cortexon, een bedrijf actief in de hightech-maakindustrie. Daar wist hij succesvol een andere manier van werken in te voeren.

“In plaats van de meest ervaren ingenieur op één moeilijke opdracht te zetten, betrok ik deze bij tien opdrachten, samen met jonge technici. Met die verandering heb ik de noodzakelijke kennisdeling weten te versnellen.”

Zijn vroege loopbaan bracht Coester door bij Linde Gas en bij BAM, waar hij na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven begon als management trainee om vervolgens al snel door te stromen naar verschillende leidinggevende en programmamanagementrollen. Een hoogtepunten uit die beginjaren was zijn betrokkenheid bij het opleveren van de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Antwerpen.

“Ik ben heel erg resultaatgericht, maar ook een systeemdenker die overwogen overgaat tot actie.”

“Stakeholders als ProRail, de Belgische spoorwegen, ministeries en ingenieursbureaus moesten op één lijn worden gebracht”, herinnert hij zich. “Daarbij kwam mijn technische kennis natuurlijk goed van pas, maar ik moest mij voornamelijk verplaatsen in alle betrokken partijen en zoeken naar mogelijkheden om ze met elkaar te verbinden.”

Alles uit de kast

Nu, twee decennia na die vliegende start in het werkende leven, zal Coester als partner bij Boer & Croon zijn kennis, ervaring en kwaliteiten gaan inzetten om de Strategy & Transformation Solutions-praktijk verder uit te bouwen. Hij ziet talloze grote opgaven waar de praktijk opdrachtgevers bij kan helpen – waarbij duurzaamheid met stip op één staat.

“Vrijwel iedere organisatie is ermee bezig”, geeft hij aan. “Maar met het aannemen van een paar mensen die iets van duurzaamheid weten kom je er niet. Het moet echt in de hele bedrijfsvoering worden geïntegreerd, van de missie tot aan de laatste werkinstructie. En bij iedere stap die je zet in zo’n transformatie nadenken wat de impact daarvan is op de organisatie.”

Binnen de energietransitie en klimaatadaptatie speelt ook weer een aantal grote deelthema’s, zoals digitalisering en vergrijzing. “Ook in de publieke sector ziet men de noodzaak in van datagedreven werken. Er is echter een groot tekort aan professionals die dit kunnen implementeren. Dus je zult naar creatieve oplossingen moeten zoeken.”

Genoeg uitdagingen dus. Coester ziet ernaar uit. “Ik ben aan de ene kant heel erg resultaatgericht, maar ook een systeemdenker die overwogen overgaat tot actie. Een doorzetter die alles uit de kast haalt om het einddoel te bereiken. Daarom voel ik mij thuis bij Boer & Croon. Ons bureau heeft niet voor niets als slogan ‘Get it done!’”