Cultuurfonds FCP maakt transitie naar nieuw organisatiemodel

02 augustus 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie zag zich geconfronteerd met een veranderopgave: het maken van de transitie naar een nieuw organisatieontwerp met bijpassende cultuur. Met ondersteuning van adviseurs van Berenschot staat er inmiddels een nieuw, duurzaam en wendbaar organisatiemodel.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is een landelijk fonds dat projecten en initiatieven ondersteunt om zoveel mogelijk mensen actief te laten deelnemen aan kunst en cultuur. Zo wil het FCP cultuur toegankelijk maken voor een breed publiek en bijdragen aan een diverse en levendige culturele sector.

Tijdens de cultuurnotaperiode 2021-2024 kreeg FCP te maken met een verdubbeling van opdrachten en taken, mede door de coronacrisis. Op deze enorme toename waren de organisatiestructuur en -cultuur onvoldoende berekend. Daarop besloot het fonds te kiezen om niet alleen top-down een nieuw organogram te maken, maar ook de organisatiecultuur te versterken.

Cultuurfonds FCP maakt transitie naar nieuw organisatiemodel

“Onze ruimere opdracht als fonds vereist meer arbeid”, vertelt Hedwig Verhoeven, directeur van het FCP. “Hoe dat op te vangen door niet alleen maar meer mensen in te huren, was de vraag. Daarom gingen we op zoek naar een begeleidende partij die ons met rust en deskundigheid kon helpen gestaag de organisatiestructuur én cultuur te versterken.”

Besloten werd om de expertise van Berenschot in te schakelen. Een combinatieteam van het Utrechtse organisatieadviesbureau met diverse achtergronden, waaronder organisatie-inrichting, leiderschap en de kunst & cultuursector, werkte de afgelopen periode samen met medewerkers van het fonds om tot een gedragen organisatiemodel te komen.

Om een succesvolle transitie te kunnen maken werd gekozen voor een participatieve aanpak, waarbij alle medewerkers van het FCP betrokken werden om een gedragen organisatieversterking te realiseren.

De adviseurs van Berenschot toonden volgens Verhoeven oprechte interesse in de organisatie en de mensen en beschikten over ruime kennis van het werkveld, de kunst & cultuur sector. “We voerden samen het gesprek over wat we wilden behouden en wat we echt los moesten gaan laten, kijkend naar wat de buitenwereld van ons vraagt, van ons nodig heeft en van ons verwachten mag.”

Duurzaam en wendbaar organisatiemodel

Met de hulp van Berenschot staat er inmiddels een duurzaam en wendbaar organisatiemodel. De FCP-organisatie is opnieuw ingedeeld naar type werk, waardoor het fonds nu flexibel kan reageren op groei en krimp. “Wij kunnen ons nu veel beter dan voorheen op een gezonde manier verhouden tot nieuwe opdrachten en wendbaar en flexibel reageren op wat de buitenwereld van ons verlangt”, aldus Verhoeven.

De FCP-directeur kijkt tevreden terug op de samenwerking met Berenschot: “Wat Berenschot aan de voorkant beloofde, heeft ook zo uitgepakt. Er is op een professionele manier met ons omgegaan en heel goed op de afgesproken deadlines gewerkt naar een solide eindresultaat.”

Ook Berenschot kijkt terug op een geslaagde opdracht. “De medewerkers van het FCP hebben met veel enthousiasme meegewerkt aan het nieuwe organisatieontwerp”, aldus Sam Branten, consultant kunst & cultuur.

“Daardoor werd het resultaat echt organisatiebreed gedragen. Zo’n participatieve aanpak is ook voor ons adviseurs leerzaam. Het daagt ons uit om ieder stapje goed uit te leggen. De reacties van medewerkers zetten ook ons weer aan het denken. Zo hielden we elkaar scherp.”