Berenschot HR Trends: Werknemer vastgeroest bij baas

03 oktober 2012 Consultancy.nl

Nog geen 5% van HR Directeuren geeft aan moeite te hebben personeel vast te houden. Vorig jaar was dit nog 20%. De arbeidsmarkt zit op slot doordat werknemers met een vast contract niet meer vertrekken bij hun baas. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2012-2013' van organisatieadviesbureau Berenschot in samenwerking met ADP Nederland en Performa Uitgeverij.
 
Het onderzoek is gehouden onder meer dan 1.100 HR-professionals van Nederlandse bedrijven.
 
Volgens Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot is het lastig om de precieze oorzaken boven tafel te krijgen: "Een eenduidige verklaring hiervoor is lastig te geven. De onzekere economie lijkt eraan ten grondslag te liggen, waardoor veel mensen niet bereid zijn hun vaste contract op te geven voor een tijdelijk dienstverband. De onduidelijkheid over de forensentaks waar sprake van was ten tijde van het onderzoek zou ook een rol kunnen spelen, waardoor mensen minder geneigd zijn buiten hun eigen regio te zoeken naar een nieuwe baan. Maar ook de vastzittende woningmarkt kan een factor van betekenis zijn: de wil om te verhuizen voor een andere functie, is minder".
 
Vacatures makkelijker gevuld
Door de economische crisis wordt het voor bedrijven steeds makkelijker om vacatures in te vullen. Vanaf 2008 zette er een dalende lijn in van P&O'ers (74%) die aangaven moeite te hebben met het invullen van vacatures. Na de economische terugslag was dit aantal flink gedaald tot 26% in 2010, om in 2011 weer even op te krabbelen naar 32%. Het afgelopen jaar is dit echter weer gezakt tot 28%, en ook de verwachting voor de komende twaalf maanden is dat relatief weinig personeelsfunctionarissen (29%) moeite zullen hebben nieuw personeel te vinden. Voor de middellange termijn ligt de situatie anders. Men is zich op directieniveau bewust (39%) van een snelle terugkeer van de krapte op de arbeidsmarkt, onder meer veroorzaakt door de vergrijzing.
 
De makkelijkste vacatures om in te vullen zijn:
1.    HR in de sector industrie
2.    Inkoop & Logistiek in de sector overige zakelijke dienstverlening
3.    Ondersteuning in de sector overige zakelijke dienstverlening
 
In de sectoren welzijn (6%), maatschappelijke dienstverlening (9%) en overheid (14%) hebben HR afdelingen de minste moeite met het vervullen van vacatures.

Berenschot - HR Trends 2012

Nieuws