Berenschot helpt KwadrantGroep bij transitie naar ouderenbegeleiding

22 mei 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Friese ouderenzorginstelling KwadrantGroep biedt alle vormen van zorg en dienstverlening aan ouderen. Bij de merken van de groep – Elkander, De Friese Wouden, Palet, KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp en servicepakket MeiJo – werken rond de 7.000 medewerkers.

Om goed te kunnen inspelen op alle veranderingen in de markt, lanceerde de afdeling Begeleiding van KwadrantGroep vorig jaar een strategisch heroriëntatieproject dat de richting zou gaan bepalen van een reorganisatietraject. De belangrijkste doelstelling: zorgen dat de dienstverlening van de zorgaanbieder toekomstbestendig is.

Een van de belangrijkste uitdagingen waar KwadrantGroep mee te maken krijgt, is de verschuiving van individuele begeleiding naar ouderenbegeleiding. Kregen kwetsbare ouderen vanuit de Wmo voorheen persoonlijk en individueel hulp, nu richt de begeleiding zich steeds meer op de context van deze mensen en op het herstel van zelfstandigheid.

Berenschot helpt KwadrantGroep bij transitie naar ouderenbegeleiding

Ook wilde KwadrantGroep zich duidelijker profileren op het ouderensegment. De afdeling Begeleiding bedient al jaren ouderen, maar was tevens gericht op individuele begeleiding aan diverse doelgroepen.

Om een businesscase te ontwikkelen, die als basis dient voor de reorganisatie, werd Berenschot aan boord gehaald. Omdat de zorginstelling op korte termijn wilde inspelen op nieuwe aanbestedingen vanuit gemeenten in het kader van de Wmo, kreeg het adviesbureau de taak om de opdracht in een kort tijdsbestek op te leveren (binnen drie maanden).

Aanpak

De aanpak van Berenschot bestond uit een analyse van de interne organisatie en externe ontwikkelingen, plus een vertaling hiervan naar strategische keuzes voor een businesscase. Bij de aanpak werden na de analyse alle mogelijke scenario’s getoetst en voorzien van een (financiële) risico-inschatting.

Bij het opstellen van de businesscase is samen met KwadrantGroep uitgebreid gesproken over de positionering van de dienst ouderenbegeleiding binnen de klantreis van ouderen. Dit heeft bijgedragen aan een herpositionering van de afdeling ouderenbegeleiding, passend bij de strategische koers van KwadrantGroep.

De businesscase vormde vervolgens de leidraad voor een programma, met daarin de herdefiniëring van de dienstverlening, de herpositionering van de afdeling en de introductie van een nieuwe functiemix.

Margot van Leijen, directeur Huishoudelijke Hulp bij KwadrantGroep, zegt over de samenwerking met Berenschot: “Ze hebben goed werk geleverd. Dat betekent naast een goede analyse ook meedenken over herpositionering en strategische keuzes.”

Implementatiefase

Tijdens de implementatiefase van het programma bleef Berenschot aan boord. Een ervaren adviseur begeleidde het programma. Ook nam het bureau de taak op zich om de verandering goed te laten landen binnen de organisatie.

Zo is er nadrukkelijk aandacht geweest voor medewerkers bij het afscheid nemen van hun ‘oude’ afdeling. Hierdoor waren medewerkers sneller in staat mee te denken over de toekomstige situatie en konden zij bijdragen aan de nieuwe werkwijze van ouderenbegeleiding.

Het resultaat van de reorganisatie is een nieuwe, toekomstbestendige afdeling ouderenbegeleiding. En door de nieuwe inrichting met een andere combinatie van functies kan KwadrantGroep nu blijvend passende begeleiding bieden aan ouderen via de Wmo.

Jan Maarten Nuijens, bestuurder bij KwadrantGroep, blikt tevreden terug op de samenwerking: “Berenschot was in staat om in nauwe verbondenheid met medewerkers te veranderen. Dit door medewerkers tijdig mee te nemen, de situatie uit te leggen en vooral ruimte te laten wanneer er wat te kiezen was.”