BMC helpt gemeente Almelo met versterken van sociale basis

02 mei 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BMC heeft de gemeente Almelo ondersteund bij het versterken van zijn sociale basis. Met als doel de zorgenkosten te beperken. 

In 2020 schakelde de Overijsselse gemeente het adviesbureau in. De afgelopen drie jaar zochten de twee partijen samen uit wat binnen de sociale basis van Almelo wel werkt en wat niet. Eveneens bekeken ze waar mogelijkheden liggen verscholen en welke obstakels een belangrijke rol spelen.

“Het traject heeft een bewustwordings-, leer- en veranderproces op gang gebracht voor het hele netwerk”, zegt Bas van der Heijden, managing consultant bij BMC. “Ook zijn de verschillende partijen – zowel extern als intern binnen de gemeente – dichter bij elkaar gekomen.” 

Gemeente Almelo

Intussen is door de samenwerking onder andere duidelijk geworden dat de sociale basis slechts beperkt maakbaar is, laat Van der Heijden weten. “Niettemin weten we nu wel welke aspecten binnen de sociale basis van Almelo van betekenis zijn en hoe we deze positief kunnen beïnvloeden en benutten.” 

Actief stimuleren en faciliteren

De inspanningen van de adviseurs van BMC en de gemeente Almelo hebben heel wat aanbevelingen opgeleverd. Van der Heijden licht de drie meest fundamentele eruit. “Te beginnen bij het actief stimuleren en faciliteren van inwoners binnen de sociale basis van Almelo.”

“Participatie van mensen uit de wijken en buurten ontstaat niet vanzelf”, legt hij uit. “Het is daarom zaak om actief te investeren in manieren om met elkaar – gemeente, partners én inwoners – op te trekken, om zo een structurele samenwerkingsrelatie op te bouwen. Geduld en zorgvuldigheid zijn hierbij van groot belang.” 

Dit vraagt om investeringen in de kracht van de gemeenschap, zodat inwoners ook een gelijkwaardige partij kunnen zijn bij het versterken van de sociale basis, aldus Van der Heijden. “Benut tevens de ruimte, voorzieningen en activiteiten actief en structureel als middel om vooral samen meer gedeelde inspanningen te doen.” 

Centrale aanpak

De tweede fundamentele aanbeveling heeft te maken met de organisatiestructuur. Binnen de sociale basis werken uiteenlopende stakeholders met elkaar samen. Dat levert fraaie resultaten op, maar tegelijkertijd kan hierdoor het overzicht verloren gaan, geeft Van der Heijden aan. 

“In de praktijk blijkt het niet te werken om ieders individuele opdracht bij elkaar op te tellen en als één geheel te zien. Een gezamenlijke opgave vraagt dan ook om een ander vertrekpunt, om één centrale opdracht per wijk of buurt die leidend is. Met daarbij een heldere taakverdeling, zodat alle betrokkenen weten wat hen te doen staat.” 

Verbeter de gemeentelijke organisatie

Ten derde vraagt het versterken van de sociale basis een meerjarige, integrale aanpak van gemeenten, waarbij alle gemeentelijke domeinen naar hetzelfde doel toewerken, zegt Van der Heijden. “De sociale basis is in die zin dus een manier van werken die om andere systemen, procedures, instrumenten, afspraken, cultuur en houding vraagt.”

In dat kader moeten gemeenten bij het versterken van de sociale basis ook aan zelfreflectie doen. “Durf als gemeente in de spiegel te kijken en vraag je af: wat voor soort organisatie willen we zijn, hoe gaan we te werk, wat kunnen partners in de netwerksamenleving van ons verwachten?” 

Daarbij is het voor gemeenten belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende rollen die ze vervullen. “En denk als gemeente ook na over de tijdsplanning, terwijl je oog houdt voor de continuïteit, maar tegelijkertijd accepteert dat je afhankelijk bent van externe factoren. En vertrouw bovenal op de goede wil van je partners en inwoners.”