Inwoners Bronckhorst tevreden over uitvoering gemeentelijke zorgtaken

09 maart 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

De bevolking van het Gelderse Bronckhorst is tevreden over de manier waarop de gemeente haar zorgtaken uitvoert. Dat blijkt uit onderzoek van BMC.

Voor zijn studie ging het adviesbureau in gesprek met de inwoners van de gemeente die in 2021 via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een maatwerkvoorziening hebben gekregen. Daarnaast sprak BMC met ouders en jongeren die in datzelfde jaar gebruik maakten van jeugdhulp. 

In de gesprekken over de Wmo lieten de inwoners onder andere hun licht schijnen op de manier waarop ze zijn ondersteund door de gemeente. Verreweg de meeste inwoners zijn daar tevreden over en geven eveneens aan dat ze te spreken zijn over het zogenaamde keukentafelgesprek.

Kasteel Vorden, in het gelijknamige dorp Vorden in de gemeente Bronckhorst

Tijdens een keukentafelgesprek spreekt de gemeente met cliënten over hun zorgbehoeftes. Ook wordt bekeken wat iemand zelf nog kan en welke zorg diens naasten kunnen leveren. Aan de hand hiervan wordt bepaald of diegene al dan niet recht heeft op ondersteuning vanuit het Wmo-budget. 

Maar liefst 90% van de Wmo-cliënten uit Bronckhorst is van mening dat tijdens het keukentafelgesprek (en op andere momenten) samen naar oplossingen is gezocht. Niet voor niets voelt 92% van cliënten zich serieus genomen door de gemeente, laten de onderzoekers van BMC weten. 

Jeugdhulp

De gesprekken die BMC voerde met ouders en jongeren over de jeugdhulp gingen onder andere over de toegankelijkheid van de voorzieningen en over de uitvoering van de zorg. Over dat laatstgenoemde aspect zijn de respondenten tevreden. Zo typeren ze hun jeugdhulpmedewerker gemiddeld genomen als vriendelijk. 

Jongeren en ouders laten tevens allebei weten dat ze erg tevreden zijn over de snelheid waarmee de gemeente Bronckhorst een beslissing heeft genomen over hun hulp. Ook vinden ze dat ze te allen tijde respectvol zijn behandeld door alle betrokkenen.

De jeugdhulp blijkt veel impact te hebben op de levens van de betrokken gezinnen. Zo zegt 76% van de jongeren en ouders zich door de ondersteuning beter te kunnen redden, terwijl 71% aangeeft dat hun levenskwaliteit is verbeterd.

Achtergrond

Het tijdperk waarin Nederlandse gemeenten enkel verantwoordelijk waren voor zaken zoals het onderhouden van de straatnaambordjes ligt ver achter ons. In 2015 voerde de Rijksoverheid enkele grote decentralisaties door. Sindsdien zijn gemeenten belast met heel wat meer taken.

Zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met beperkingen, chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. De Wmo vormt hierbij het juridisch kader. 

Daarnaast zijn Nederlandse gemeenten volgens de wet ook al een aantal jaar verantwoordelijk voor verschillende jeugdhulptaken. Deze hebben onder andere tot doel om jongeren weerbaarder te maken en ze minder snel medicijnen voor te schrijven.