Maaike Maranus-van de Vrande director Sustainability bij Conclusion

25 april 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Conclusion heeft Maaike Maranus-van de Vrande benoemd tot director Sustainability.

Met haar aanstelling kiest Conclusion voor een director uit de eigen gelederen. Maranus-van de Vrande maakt alweer vijftien jaar deel uit van de ICT-groep. Ze begon als consultant in het financedomein bij een van de werkmaatschappijen van Conclusion. In 2012 maakte ze de overstap naar de overkoepelende moederorganisatie, waar ze het afgelopen decennium verschillende leidinggevende rollen vervulde.

Sinds 2019 is Maranus-van de Vrande manager van het Corporate Support Services-team, waarbij ze leidinggeeft aan de teams die zich onder meer bezighouden met inkoop, legal, facilities, risicomanagement en duurzaamheid voor de 20+ werkmaatschappijen die onder de Conclusion-vlag opereren.

Maaike Maranus-van de Vrande - Conclusion

In haar nieuwe functie van director Sustainability (die ze bekleedt naast haar huidige rol) gaat Maranus-van de Vrande zich nog intensiever richten op duurzaam ondernemen binnen het Conclusion-ecosysteem.

De afgelopen jaren was duurzaamheid al een belangrijk speerpunt binnen haar takenpakket. Ze was een van de drijvende krachten achter het in 2021 gelanceerde ‘Conclusion Cares’, het overkoepelende programma waarmee Conclusion zijn duurzame ambities vormgeeft. Sinds de start geeft ze leiding aan het programma.

“Duurzaam ondernemen is een strategische besturingsprioriteit en onlosmakelijk onderdeel van onze strategie, bedrijfsvoering, dienstverlening en samenwerkingsverbanden”, geeft ze aan. “Met ons Conclusion Cares-model vertalen we onze doelstellingen op het gebied van duurzaam ondernemen naar concrete actie.”

Centrale pijlers van het programma zijn onder meer het reduceren van de CO2-emissies van de eigen bedrijfsvoering, het bieden van een veilige, gezonde en rechtvaardige werkomgeving en het leveren van een bijdrage aan de energietransitie.

Maranus-van de Vrande is ook verantwoordelijk voor Conclusions partnerships met stakeholders in het duurzame domein, zoals SDG Nederland, MVO Nederland, Anders Reizen en Impact Bos.

“Onze bedrijfsvoering is duurzaam en moet nog duurzamer. We hebben een verantwoordelijkheid in de keten, investeren in inzicht om vanuit daar bij te dragen aan de verbetering van de duurzaamheidsprestaties van de toeleveranciersketen. Zo beperken we onze negatieve impact op mens en milieu”, zegt ze daarover.

Daarnaast zet Conclusion zich ook via de eigen dienstverlening actief in voor duurzaamheid, geeft ze aan. “Met onze dienstverlening, kennis en expertise op het gebied van digitale en businesstransformatie en met de inzet van IT als enabler, dragen we bij aan de duurzaamheidstransformaties van onze klanten.”

Haar nieuwe rol als director brengt Maranus-van de Vrande nog nadrukkelijker in de positie om op te treden als verbinder op de verschillende duurzaamheidsthema’s waar Conclusion gezamenlijk aan kan bijdragen. De groep heeft werkmaatschappijen die zich specialiseren in diensten rond strategische consultancy, organisatietransformatie en alle aspecten van de digitale transformatie, van werken in de cloud tot systeemimplementaties.

“Duurzaam ondernemen is een complex speelveld. Als ecosysteem kunnen we een verbindende rol spelen in de keten. Mijn doel is om die rol te pakken, omdat we pas écht impact maken als we, naast onze eigen bedrijfsvoering en externe dienstverlening, de juiste partijen samenbrengen voor het oplossen van de grote duurzaamheidsvraagstukken”, besluit Maranus-van de Vrande.